Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Her kan du se, hvilke typer affald, du kan komme af med på genbrugspladsen, når du er virksomhed eller landbrug.

Særligt om Corona og erhvervsaffald

Åbent for erhvervskunder på Genbrugspladsen i Fasterholt mandag-fredag fra kl. 7-16.

Generelt om erhvervsaffald

Som erhverv kan du aflevere de samme typer affald på genbrugspladsen, som en almindelig husstand kan.

Som erhvervskunde skal du betale for at aflevere affald på genbrugspladsen.

Se her, hvordan du tilmelder dig brug af genbrugspladsen.

Farligt affald

Erhverv og landbrug må højst aflevere 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladsen. 

Som virksomhed kan du ikke bruge P-kassen til farligt affald. P-kassen er kun til brug for private.

Du får en kvittering for dit farlige affald, når du afleverer:

 • Spildolie.
 • Oliefiltre.
 • Akkumulatorer.
 • Spraydåser.
 • Malingrester.
 • Tomme oliedunke.
 • Plastdunke, som tidligere har indeholdt sprøjtemiddel.

Obs: må max afleveres i 10L dunke. 

Du kan ikke aflevere...

 • Medicinrester.
 • Kanyler.
 • Landbrugsplast.
 • Udtjente maskiner og udstyr.

Hvis du har denne type affald, skal du aflevere det til en godkendt modtager af farligt affald.

Maskiner skal du aflevere hos en skrothandler

dekorativ grafik

Ny Herning Genbrugsplads

Den nyrenoverede Herning Genbrugsplads åbner 6. maj.

 

GenbrugspladsNy genbrugsplads

Mød os på facebook

Du kan følge med på facebook og få relevante oplysninger om din dagrenovation, genbrug og meget mere. 

Knapper med det blå facebook-fFacebook