Erhvervsaffald på genbrugspladsen

Her kan du se, hvilke typer affald, du kan komme af med på genbrugspladsen, når du er virksomhed eller landbrug.

Generelt om erhvervsaffald

Som erhverv kan du aflevere de samme typer affald på genbrugspladsen, som en almindelig husstand kan.

Du kan max aflevere 1000 kg affald på genbrugspladsen pr. dag/pr. virksomhed.

Som erhvervskunde skal du betale for at aflevere affald på genbrugspladsen.

Prisen ekskl. moms er 150 kr. pr læs op til 500 kg og 300 kr. pr. læs op til 1000 kg.

Se her, hvordan du tilmelder dig brug af genbrugspladsen.

Farligt affald

Erhverv og landbrug må højst aflevere 200 kilo farligt affald om året på genbrugspladsen. 

Som virksomhed kan du ikke bruge P-kassen til farligt affald. P-kassen er kun til brug for private.

Du får en kvittering for dit farlige affald. Du kan f.eks. afleverer:

 • Spildolie.
 • Oliefiltre.
 • Akkumulatorer.
 • Spraydåser.
 • Malingrester.
 • Tomme oliedunke.
 • Plastdunke, som tidligere har indeholdt sprøjtemiddel.

Obs: må max afleveres i 10L dunke. 

Du kan ikke aflevere...

 • Medicinrester.
 • Kanyler.
 • Landbrugsplast.
 • Udtjente maskiner og udstyr.

Hvis du har denne type affald, skal du aflevere det til en godkendt modtager af farligt affald.

Maskiner skal du aflevere hos en skrothandler

dekorativ grafik

Mød os på facebook

Du kan følge med på facebook og få relevante oplysninger om din dagrenovation, genbrug og meget mere. 

Knapper med det blå facebook-fFacebook