Affald fra institutioner

Her kan du læse om, hvad du skal gøre med dit affald, hvis du er en institution i Herning Kommune.

Som institution kan I vælge at bruge nogle af de ordninger, som også gælder for husholdninger. I kan for eksempel få en beholder til brændbar dagrenovation. I kan få en beholder til papir, og I kan få en P-kasse til farligt affald.

I kan også vælge at lade et privat firma tage sig af jeres affald. Eller lave en kombination.

Genbrugspladsen

Institutioner skal, som andre erhverv, betale for at aflevere affald på genbrugspladserne.

Læs mere om adgang til genbrugspladsen

Institutioner kan ikke bruge storskraldsordningen.

Hvad siger reglerne?

Som institution skal du følge reglerne i Regulativ for affald fra erhverv i Herning Kommune. Det kan du læse mere om under "affald fra erhverv".

Læs mere om affald fra erhverv

dekorativ grafik

Affaldsskolen

Undervisningen holder pause fra den 1. nov. -1. maj 2020. Du kan finde links til undervisningsmateriale her. 

Billede af underviser i skoletjenestenAffaldsskolen