Plastik

Plastik er et genanvendeligt materiale. Du skal derfor så vidt muligt sortere dette fra i dit affald fra husholdningen og aflevere det på genbruspladsen.

Når du afleverer det på genbrugspladsen, skal plastikken delen op i to dele. Dette er fordi at plastik er lavet af meget forskellige materialer. For at vi kan genanvende mest muligt plast, bliver de derfor opdelt i 2 forskellige typer. 

Du kan se disse skilte ude på genbrugspladsen og hvordan du skal sortere.