Sådan sorterer du affald

Her kan du læse om, hvordan du skal sortere affald fra din husholdning.

For at minimere mængden af affald til forbrænding, er det vigtigt, at du sorterer det affald, der kommer fra din husstand.

Sorteringsguides

Dansk: Sådan sorterer du dit affald

Engelsk: How to sort your waste 

Tysk: So trennen Sie Ihren Müll

Digital tilgængelighed

PDF-filen sorteringsguide til genbrugspladserne, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap.

Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

Eksempler på hvordan vi skal sortere fremover. Billederne er de samme som vises på de nye beholdere. 

Sådan skal du sortere

Billede

Affaldstype

Madaffald

 

 • Frugt og grønt
 • Fisk, kød og ben 
 • Brød og kager
 • Fedt og sovs
 • Kaffe- og tefiltre                
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomster


Skal i de grønne poser - luk med knude     

Restaffald

 • Bleer og hygiejneaffald
 • Støvsugerposer
 • Snavset papir, pap og plast       
 • Chipsposer
 • Gavepapir og bånd
 • Aske og cigaretskod
 • Kattegrus og hundeposer

Støvende affald skal i lukkede poser 

Papir Og Pap
 • Aviser og ugeblade            
 • Reklamer
 • Kontorpapir og kuverter
 • Æggebakker
 • Paprør
 • Papemballage
 • Mindre stykker pap

Kun småt pap, som ikke kiler sig fast

Metal PlastMad Og Drikkerkartoner

 • Konserves-, øl- og sodavandsdåser
 • Foliebakker og stanniol
 • Blød plast f.eks. plastikposer
 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbakker og -emballage
 • Mælke- og juicekartoner
 • Kartoner til f.eks. flåede tomater og sovs

Skal være tømt og lægges løst i beholderen

 Glas
 • Glasflasker
 • Konservesglas - gerne med låg
 • Glasemballage
 • Syltetøjsglas 
 • Drikkeglas
 • Glasskår fra ovenstående

Tømte glas skal afleveres i glascontainerne 

 Farligt Affald
 • Malingrester  
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Kemikalier med faremærker
 • Elpærer
 • Småt elektronik

Farligt affald afleveres i kassen til problemaffald eller på genbrugspladsen. 


I din madaffaldsbeholder skal affaldet lægges i poser. Der er ikke krav om at i skal anvende de poser vi deler gratis ud, det vigtigste er at posen lukkes inden den smides i beholderen og at posen ikke er bio-nedbrydelig! 

Eksempler på hvad der må smides i beholderen kan være:

 • Frugt og grønt
 • Fisk
 • Kød
 • Ben
 • Brød og Kager
 • Fedt og sovs
 • Kaffe- og tefiltre
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomster

Bemærk, der må ikke komme jord i beholderen, så ingen gamle potteplanter, eller rester fra krydderurter. 

 


Restaffald består af alt det der ikke kan sorteres i de øvrige faktioner. Alt i denne beholder skal lægges i poser der kan lukkes!

Det kan f.eks. være:

 • Bleer og hygiejneaffald
 • Støvsugerposer
 • Snavset papir, hvis der er madrester på eller det er vådt, eller køkkenrulle. 
 • Snavset pap, f.eks. pizzabakker ol. 
 • Snavset plast, f.eks. en bøtte italiensk salat man ikke tømmer helt, eller en pakke pålæg der kasseres med indhold pga. dato. 
 • Chipsposer, dvs. når de både består af metal og plast kan de ikke genanvendes. 
 • Gavepapir og bånd
 • Aske og cigaretskod
 • Kattegrus og hundeposer

Har man materialer der støver, f.eks. støvsugerposen, aske, eller strø/halm fra dyr, skal disse lægges i en separat pose inden de kommer i beholderen. Det må IKKE bare smides løst ned. 


Den ene af vores nye beholdere indeholder en del hvori man lægger Metal/Plast/ Mad- og drikkekartoner.

Som noget nyt, må man gerne lægge affaldet i denne beholder i poser. Det sorteringsanlæg vi har valgt til den videre behehandling af affaldet, kan godt håntere at affald i poser. Når affaldet er i poser, kan man nemmere komprimere affaldet så det fylder mindre. 

Det behøver ikke være rent, men det skal være tomt. Noget er tomt, når man ikke kan tage mere ud af det. F.eks. at man lige skraber bøtten med en kniv, klemmer det sidste ud af yoghurten eller man evt. bruger et stykke køkkenrulle til lige at tørre det værste ud af makrel dåsen.

Nedenfor kan du se eksempler på hvad der må være i beholderen:

Metal

Metal kan f.eks. være:

 • Konservesdåser.
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant.
 • Foliebakker og stanniol.

Plast

I din beholder må du både lægge blød og hård plast.

Det kan f.eks. være:

 • Emballagen fra frugt og grøntsager
 • Folier brugt til indpakning
 • Cellofan
 • Plastflasker uden pant
 • Dunke, f.eks. rengøringsmidler, opvaskemiddel, shampoo ol.
 • Plastbakker, f.eks. kød emballage.  

Et godt råd til mere plads i beholderen er, at man klipper hjørnerne op på plastbakker til både frugt og kød. På den måde kan man gøre dem helt flade.

Du kan med fordel aflevere det hårde plast direkte på genbrugspladsen, da det vil kunne optage meget plads i beholderen. Det er dog vigtigt at vide, at man her ikke må aflevere plast med madrester og plastikken skal deles op i to dele, hård og blød plast. 

Mad- og drikkekartoner

Alle mad- og drikkekartoner kan med fordel klemmes helt flade for at undgå de optager for meget plads i beholderen. Man behøver ikke skylle dem, men klem dem godt sammen så eventuelle rester fra yoghurt kommer helt ud.

 • Mælk- og juicekartoner
 • Kartoner til f.eks. sovs, flåede tomater ol.

Papir og pap skal være tørt og rent inden du lægger det i beholderen.  

Vi genanvender det indsamlede pap og papir. Det kan dog kun genanvendes, når det er sorteret korrekt. 

Papæsker skal være tomme og tømt for plast, folie, flamingo og lignende. 

Riv større æsker og kasser i mindre stykker, så der bliver mere plads i beholderen og det ikke sætter sig fast. Det er dit ansvar at sørge for, at beholderen kan tømmes.

Det må du komme i beholderen

 • Aviser
 • Printerpapir
 • Reklamer
 • Blade
 • Tidsskrifter
 • Småt pap
 • Æsker
 • Bølgepap
 • Kontorpapir og kuverter
 • Æggebakker
 • Paprør

Det må ikke komme i beholderen

 • Pizzabakker
 • Mælke-og juicekartoner
 • Vådt og snavset papir og pap
 • Plastbelagt papir og pap
 • Bøger

Ekstra papir og pap

Har du ekstra pap og papir kan du benytte en af kommunens genbrugspladser. Dette gælder også hvis du har store stykker pap eller kasser der ikke kan være i skraldespanden. 

Fortroligt papir

Fortroligt papir bør makuleres og kan derefter afleveres i papirbeholderen.

En makuleringsmaskine kan købes forholdsvist billigt til privat brug. Papiret derefter afleveres i papirbeholderen.

Ved større mængder der skal makuleres, skal du selv kontakte modtagere af papir, der kan behandle det. Der findes forskellige virksomheder du kan kontakte.


Langt de fleste flasker, der bliver afleveret til genbrug, bliver skyllet og brugt igen.

Syltetøjsglas og flasker, der ikke kan bruges igen, smeltes om til ny glasemballage.

Aflever i flaskecontainere

Glas og flasker kan du lægge i de flaskecontainere, som står rundt om i kommunen. Husk at plastposer og pap ikke må komme i glascontainerne.  

Du kan også aflevere dine glas og flasker på Genbrugspladsen.    

Farvet og klart glas lægges i den samme flaskecontainer.

Se kort over flaskecontainere

Glas er for eksempel

 • Rødvinsflasker
 • Portvinsflasker
 • Likørflasker
 • Ølflasker uden pant
 • Syltetøjsglas
 • Rødbedeglas
 • Ketchupflasker
 • Dressing flasker

Nej tak til

 • Vinduesglas.
 • Elpærer.
 • Lysstofrør.
 • Medicinglas og -flasker.
 • Keramik og porcelæn.

Disse ting skal afleveres på genbrugspladsen.

Dine glas og flasker skal være tømte, når du afleverer dem. Låg må gerne være på.

Hvis du vil give meddelelse om en overfyldt glascontainer, så send en mail til affald@herning.dk

Husk at skrive adresse og gerne containerens ID nummer så vi nemmere kan finde den.


Problemaffald er det der skader miljøet, hvis det bliver blandet  sammen med vores almindelige affald.

Almindelige husstande har en kasse til problemaffald.

Har du ikke en kasse, er du velkommen til at hente en på den lokale genbrugsplads. 

Hvis du bor i en etagebolig, så kan ejendommen have en fælles ordning for Problemaffald. Spørg viceværten hvis du er i tvivl.

Sådan bruger du din problemaffalds kasse

 • Du kan komme af med dit problemaffald to steder. I problemaffalds-kassen eller på genbrugspladsen.
 • Når kassen er fyldt, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen oven på en af dine beholdere på tømningsdagen. Så bliver den ombyttet. Husk at låget skal kunne lukkes og af hensyn til begrænset plads på bilen bedes du fylde kassen helt op inden den tømmes.
 • Større ting, der ikke kan være i problemaffalds kassen, kan du aflevere på genbrugspladsen. Det kan være store malerbøtter, lysstofrør og oliedunke. 

Husk at hver enhed max må veje 10 kg. Det gælder både problemaffaldskassen og det du afleverer på genbrugspladsen til problemaffald.

Du må bruge problemaffalds kassen til

Kemikalieaffald

 • Gift, olie og spraydåser
 • Maling, printer- og Blækpatroner
 • Opløsningsmidler, skrappe rengøringsmidler
 • Kosmetik

Lyskilder

 • Sparepærer
 • Halogenpærer
 • Tændspoler til lysstofrør

Småt elektronik

 • Mobiltelefoner og kameraer
 • El-værktøj
 • Elektronisk legetøj
 • Mindre husholdningsapparater og andre små el-apparater.

Batterier

Alle former for batterier i klare plastposer og fyldte batteribokse. Du kan hente en ny batteriboks på Genbrugspladserne, Borgerservice eller Bibliotekerne.

Det må du ikke bruge kassen til

Følgende skal du aflevere på genbrugspladsen.

 • Øl- og sodavandsdåser og andre metalgenstande
 • Tomme plastflasker
 • Plastemballage og porcelæn 

Følgende skal du aflevere i pap- eller glascontainere eller på genbrugspladsen.

 • Tom papemballage og glas

Følgende skal du aflevere på apoteket

 • Medicin og kanyler

Haveaffald kan afleveres gratis på genbrugspladserne.

Haveaffald hører så vidt muligt hjemme i haven. Med en kompostbunke og flis får du genanvendt næringsstofferne fra din egen have. Kompost forbedrer jordens struktur og er med til at holde på fugten i jorden.  

Har du alligevel brug for at komme af med det grønne haveaffald, kan du køre det til kompostering på en af genbrugspladserne. Vi modtager haveaffald på alle vores genbrugspladser.

Læs mere om haveaffald og gratis kompost.

Sådan sorterer du haveaffaldet

 • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter
 • Trærødder (maks. 3 stk.)
 • Sten og jord

Husk: Der må kun benyttes klare affaldssække på genbrugspladsen. Tøm sækkene og læg dem i skraldspanden på haveaffaldspladsen.


På de største af vores genbrugspladser, kan du nu aflevere dine brugbare ting til genbrug og videresalg. 

Støtte til velgørende formål

Når du afleverer ting til genbrug, sælges de både i vores butik på genbrugspladsen samt en stor del afhentes de af foreninger og humanitære organisationer, som sælger dem og støtter en række velgørende formål. 

 

Hvor kan jeg aflevere genbrugsting?

Du kan aflevere dine ting til genbrug på genbrugspladserne i:

 • Herning
 • Sdr. Felding
 • Vildbjerg
 • Aulum
 • Sunds
 • Kibæk

I Herning kan genbrugsting afleveres i hallen ved siden af elektronik. Gå ind i hallen, hvor lyset automatisk tænder, når du går ind. Vi har sat hylder op så du nemt kan stille dine genbrugsting uden at de går i stykker. 

På de mindre pladser, er der opstillet containere, hvor der er markeret, hvor du kan lægge ting i til genbrug. 

Hvad kan jeg aflevere?

Tingene du afleverer til genbrug, sælges i genbrugsbutikker. Tingene må derfor ikke være defekte.

Det du kan aflevere kan blandet andet være:

 • Møbler og indbo
 • Lamper
 • Billeder
 • Porcelæn
 • Glas
 • Køkkenting
 • Nipsting
 • Legetøj
 • Værktøj
 • LP plader

Jeg vil gerne være en del af ordningen

Hvis du repræsenterer en forening eller organisation, der gerne vil være med i denne ordning, kan du få flere informationer ved at ringe til Genbrig og Affald på tlf. 96288080


dekorativ grafik