Sådan sorterer du affald

Her kan du læse om, hvordan du skal sortere affald fra din husholdning.

For at minimere mængden af affald til forbrænding, er det vigtigt, at du sorterer det affald, der kommer fra din husstand.

Eksempler på hvordan vi skal sortere fremover. Billederne er de samme som vises på de nye beholdere. 

Sådan skal du sortere

Billede

Affaldstype

Madaffald

 

 • Frugt og grønt
 • Fisk, kød og ben 
 • Brød og kager
 • Fedt og sovs
 • Kaffe- og tefiltre                
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomste


Skal i de grønne poser - luk med knude     

Restaffald

 • Bleer og hygiejneaffald
 • Støvsugerposer
 • Snavset papir, pap og plast       
 • Chipsposer
 • Gavepapir og bånd
 • Aske og cigaretskod
 • Kattegrus og hundeposer

Støvende affald skal i lukkede poser 

Papir Og Pap
 • Aviser og ugeblade            
 • Reklamer
 • Kontorpapir og kuverter
 • Æggebakker
 • Paprør
 • Papemballage
 • Mindre stykker pap

Kun småt pap, som ikke kiler sig fast

Metal PlastMad Og Drikkerkartoner

 • Konserves-, øl- og sodavandsdåser
 • Foliebakker og stanniol
 • Blød plast f.eks. plastikposer
 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbakker og -emballage
 • Mælke- og juicekartoner
 • Kartoner til f.eks. flåede tomater og sovs

Skal være tømt og lægges løst i beholderen

 Glas
 • Glasflasker
 • Konservesglas - gerne med låg
 • Glasemballage
 • Syltetøjsglas 
 • Drikkeglas
 • Glasskår fra ovenstående

Tømte glas skal afleveres i glascontainerne 

 Farligt Affald
 • Malingrester  
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Kemikalier med faremærker
 • Elpærer
 • Småt elektronik

Farligt affald afleveres i kassen til problemaffald eller på genbrugspladsen. 


På de største af vores genbrugspladser, kan du nu aflevere dine brugbare ting til genbrug og videresalg. 

Støtte til velgørende formål

Når du afleverer ting til genbrug, sælges de både i vores butik på genbrugspladsen samt en stor del afhentes de af foreninger og humanitære organisationer, som sælger dem og støtter en række velgørende formål. 

 

Hvor kan jeg aflevere genbrugsting?

Du kan aflevere dine ting til genbrug på genbrugspladserne i:

 • Herning
 • Sdr. Felding
 • Vildbjerg
 • Aulum
 • Sunds
 • Kibæk

I Herning kan genbrugsting afleveres i hallen ved siden af elektronik. Gå ind i hallen, hvor lyset automatisk tænder, når du går ind. Vi har sat hylder op så du nemt kan stille dine genbrugsting uden at de går i stykker. 

På de mindre pladser, er der opstillet containere, hvor der er markeret, hvor du kan lægge ting i til genbrug. 

Hvad kan jeg aflevere?

Tingene du afleverer til genbrug, sælges i genbrugsbutikker. Tingene må derfor ikke være defekte.

Det du kan aflevere kan blandet andet være:

 • Møbler og indbo
 • Lamper
 • Billeder
 • Porcelæn
 • Glas
 • Køkkenting
 • Nipsting
 • Legetøj
 • Værktøj
 • LP plader

Jeg vil gerne være en del af ordningen

Hvis du repræsenterer en forening eller organisation, der gerne vil være med i denne ordning, kan du få flere informationer ved at ringe til Genbrig og Affald på tlf. 96288080


Langt de fleste flasker, der bliver afleveret til genbrug, bliver skyllet og brugt igen.

Syltetøjsglas og flasker, der ikke kan bruges igen, smeltes om til ny glasemballage.

Aflever i flaskecontainere

Glas og flasker kan du lægge i de flaskecontainere, som står rundt om i kommunen. Husk at plastposer og pap ikke må komme i glascontainerne.  

Du kan også aflevere dine glas og flasker på Genbrugspladsen.    

Farvet og klart glas lægges i den samme flaskecontainer.

Se kort over flaskecontainere

Glas er for eksempel

 • Rødvinsflasker
 • Portvinsflasker
 • Likørflasker
 • Ølflasker uden pant
 • Syltetøjsglas
 • Rødbedeglas
 • Ketchupflasker
 • Dressing flasker

Nej tak til

 • Vinduesglas.
 • Elpærer.
 • Lysstofrør.
 • Medicinglas og -flasker.
 • Keramik og porcelæn.

Disse ting skal afleveres på genbrugspladsen.

Dine glas og flasker skal være tømte, når du afleverer dem. Låg må gerne være på.

Hvis du vil give meddelelse om en overfyldt glascontainer, så send en mail til affald@herning.dk

Husk at skrive adresse og gerne containerens ID nummer så vi nemmere kan finde den.


Papir og pap skal være tørt og rent. 

Vi genanvender det indsamlede pap og papir. Det kan dog kun genanvendes, når det er sorteret korrekt. 

Papæsker skal være tomme og tømt for plast, folie, flamingo og lignende. 

Riv større æsker og kasser i mindre stykker, så der bliver mere plads i beholderen og det ikke sætter sig fast. Det er dit ansvar at sørge for, at beholderen kan tømmes.

Det må du komme i beholderen

 • Aviser
 • Printerpapir
 • Reklamer
 • Blade
 • Tidsskrifter
 • Småt pap
 • Æsker
 • Bølgepap

Det må ikke komme i beholderen

 • Pizzabakker
 • Mælke-og juicekartoner
 • Vådt og snavset papir og pap
 • Plastbelagt papir og pap
 • Bøger

Ekstra papir og pap

Har du ekstra pap og papir kan du benytte en af kommunens genbrugspladser. Dette gælder også hvis du har store stykker pap eller kasser der ikke kan være i skraldespanden. Disse skal afleveres på genbrugspladserne.            

Fortroligt papir

Fortroligt papir bør makuleres og kan derefter afleveres i papirbeholderen.

En makuleringsmaskine kan købes forholdsvist billigt til privat brug. Papiret derefter afleveres i papirbeholderen.

Ved større mængder der skal makuleres, skal du selv kontakte modtagere af papir, der kan behandle det. Der findes forskellige virksomheder du kan kontakte.


Problemaffald er det der skader miljøet, hvis det bliver blandet  sammen med vores almindelige affald.

Almindelige husstande har en kasse til problemaffald.

Har du ikke en kasse, er du velkommen til at hente en på den lokale genbrugsplads. 

Hvis du bor i en etagebolig, så kan ejendommen have en fælles ordning for Problemaffald. Spørg viceværten hvis du er i tvivl.

Sådan bruger du din problemaffalds kasse

 • Du kan komme af med dit problemaffald to steder. I problemaffalds-kassen eller på genbrugspladsen.
 • Når kassen er fyldt, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen oven på en af dine beholdere på tømningsdagen. Så bliver den ombyttet. Husk at låget skal kunne lukkes og af hensyn til begrænset plads på bilen bedes du fylde kassen helt op inden den tømmes.
 • Større ting, der ikke kan være i problemaffalds kassen, kan du aflevere på genbrugspladsen. Det kan være store malerbøtter, lysstofrør og oliedunke. 

Husk at hver enhed max må veje 10 kg. Det gælder både problemaffaldskassen og det du afleverer på genbrugspladsen til problemaffald.

Du må bruge problemaffalds kassen til

Kemikalieaffald

 • Gift, olie og spraydåser
 • Maling, printer- og Blækpatroner
 • Opløsningsmidler, skrappe rengøringsmidler
 • Kosmetik

Lyskilder

 • Sparepærer
 • Halogenpærer
 • Tændspoler til lysstofrør

Småt elektronik

 • Mobiltelefoner og kameraer
 • El-værktøj
 • Elektronisk legetøj
 • Mindre husholdningsapparater og andre små el-apparater.

Batterier

Alle former for batterier i klare plastposer og fyldte batteribokse. Du kan hente en ny batteriboks på Genbrugspladserne, Borgerservice eller Bibliotekerne.

Det må du ikke bruge kassen til

Følgende skal du aflevere på genbrugspladsen.

 • Øl- og sodavandsdåser og andre metalgenstande
 • Tomme plastflasker
 • Plastemballage og porcelæn 

Følgende skal du aflevere i pap- eller glascontainere eller på genbrugspladsen.

 • Tom papemballage og glas

Følgende skal du aflevere på apoteket

 • Medicin og kanyler

Plastik er et genanvendeligt materiale. Du skal derfor så vidt muligt sortere dette fra i dit husholdningsaffald og aflevere det på genbrugspladsen.

I din ene affaldsbeholder vil der være en del som bruges til metal/plas/ mad og drikkekartoner. Her kan du frit ligge både blød og hård plast. 

Hvis du ikke har plads til alt dit plast, kan du med fordel aflevere det på genbrugspladsen. Det er dog vigtigt at vide, at man her ikke må aflevere plast med madrester og skal plastikken delen op i to dele, hård og blød plast. 
Vi anbefaler at den plast til aflevere på genbrugspladsen f.eks. er dunke fra rengøring og andre større beholdere. 

Du kan se disse skilte ude på genbrugspladsen og hvordan du skal sortere.


Haveaffald kan afleveres gratis på genbrugspladserne.

Haveaffald hører så vidt muligt hjemme i haven. Med en kompostbunke og flis får du genanvendt næringsstofferne fra din egen have. Kompost forbedrer jordens struktur og er med til at holde på fugten i jorden.  

Har du alligevel brug for at komme af med det grønne haveaffald, kan du køre det til kompostering på en af genbrugspladserne. Vi modtager haveaffald på alle vores genbrugspladser.

Læs mere om haveaffald og gratis kompost.

Sådan sorterer du haveaffaldet

 • Busk- og hækafklip. Grene op til 25 cm i diameter
 • Trærødder (maks. 3 stk.)
 • Sten og jord

Husk: Der må kun benyttes klare affaldssække på genbrugspladsen. Tøm sækkene og læg dem i skraldspanden på haveaffaldspladsen.


dekorativ grafik