Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Bærbare batterier og akkumulatorer (§20)

§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Eksempler på bærbare batterier er brunstensbatterier, alkalinebatterier, knapceller, nikkel-cadmium-batterier, nikkel-metalhydridbatterier og litiumbatterier.

Eksempler på bilbatterier er batterier og akkumulatorer, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg i biler.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordning for bærbare batterier:

Husholdninger skal aflevere udtjente bærbare batterier i kassen til problemaffald jf. §18.3, pkt. a. Husholdninger kan vælge alternativt at aflevere udtjente batterier på en genbrugsplads jf. § 15 eller til en distributør af bærbare batterier, der har tilbud om at modtage batterierne.

Ordning for bilbatterier:

Husholdninger skal aflevere udtjente bilbatterier enten

  • til en genbrugsplads eller vederlagsfrit
  • til en distributør af bilbatterier, der tilbyder at modtage batterierne
  • til en modtageplads oprettet af producenter og importører af bilbatterier
  • til skrotnings-, genanvendelses-, og autoophugningsvirksomheder
  • til en miljøgodkendt indsamler af bilbatterier.