Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) (§19)

§ 19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter affald i form af elektriske og elektroniske produkter (benævnt elskrot)f.eks.:

  1. Store husholdningsapparater: hårde hvidevarer, elradiatorer, elventilatorer
  2. Små husholdningsapparater: blinkende sko, brødristere, el-tandbørster, el-hækkeklippere, el-termometre, frituregryder, hårtørrere, kaffemaskiner, el-legetøj, strygejern, støvsugere
  3. IT og teleudstyr: PC-ere, lommeregnere, telefoner, telefonsvarere
  4. Radio, TV og video: videokameraer, videooptagere, el-musikinstrumenter
  5. Belysningsudstyr: elsparepærer, lysstofrør. Udtjente og ikke-fungerende delkomponenter, der er taget ud af disse produkter, er ligeledes omfattet af ordningen.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Affaldet skal afleveres via en af følgende ordninger:

  • P-kassen jf.§ 18.3, pkt. a, når det drejer sig om mindre affaldsemner, der kan rummes i kassen.
  • Storskraldsordningen jf. § 22.3, pkt. a.
  • Genbrugspladser, der modtager elskrot jf. § 15. Affaldet skal fordeles på pladsen i opsamlingsudstyr til de 5 fraktioner eller efter anvisning på pladsen.

§ 19.10 Øvrige ordninger

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.