Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

PVC-affald (§16)

§ 16.1 Hvad er PVC-affald

PVC-affald har en af følgende benævnelser på produktet: PVC, Polyvinylchlorid og /eller tallet 3.

Eksempler på produkter, der kan indeholde PVC er:

 • Vinylgulve
 • Tagplader, herunder trapezplader
 • Bløde paneler og fodlister
 • Persienner
 • Badedyr og havebassiner
 • Haveslanger
 • Skriveunderlag og kontorstoleunderlag
 • Visse typer af tagfolier
 • Ventilationsslanger
 • Presenninger
 • Voksduge og bruseforhæng
 • Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

PVC-affald skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

 • Storskraldsordningen jf. § 22
 • Genbrugspladser, der modtager PVC jf. § 15, sorteret og afleveret i genanvendelig PVC og PVC til deponering.