Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Plastemballageaffald (§14)

§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås alle former for rene emballager af hård plast, der naturligt forekommer i en husholdning samt rene plastfolier på størrelse med bæreposer og derover.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Genanvendelig plastemballage (uden dansk pant) skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

  • Storskraldsordningen jf. § 22, når der samtidig afleveres andet til ordningen end plastemballage, pap, metalemballage og P-kassen.

    I tilkaldeordningen samles og afleveres dunke og folie hver for sig i klare plastsække.

    Ved brug af fællesstation afleveres plastemballagen efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

  • Genbrugspladser, sorteret i de fraktioner af plastemballage, den pågældende genbrugsplads modtager, jf. §15.