Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Genanvendeligt metalemballageaffald (§13)

§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald omfatter genanvendeligt emballageaffald af metal bl.a.:

  • Øl- og sodavandsdåser uden pant
  • Konservesdåser, tomme og rengjorte
  • Alubakker fra leverpostej, kyllinger m.m., tomme og rengjorte
  • Låg fra marmelade- og konservesglas.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Metalemballageaffald skal afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen jf. § 22.3, pkt. a, når der samtidig afleveres andet til ordningen end metalemballage, plastemballage, pap og P-kassen. I tilkaldeordningen samles og afleveres metalemballagen for sig i en klar plastpose. Ved brug af fællesstation afleveres metalemballagen efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugsplads, jf. § 15.

Butikker
Øl- og sodavandsdåser uden pant kan tillige afleveres via butikker, der tilbyder modtagelse sammen med modtagelse af dåser med pant.

Herning Kommune kan beslutte at etablere fælles opsamling af affald i form af glasemballage, metalemballage og plastdunke.