Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Glasemballageaffald (§12)

§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Medicinemballage er ikke omfattet af ordningen. Glasemballage, der er belagt med pant, kan leveres direkte til forhandleren.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Glasemballage skal frasorteres, og de tømte glas afleveres i de containere, Herning Kommune har opstillet rundt om i kommunen eller på Herning Kommunes genbrugspladser.