Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Papaffald (§11)

§ 11.1 Hvad er papaffald

Papaffald omfatter rent, tørt bølgepap, æsker, kasser, karton og emballagepap i øvrigt.

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

Papaffald skal frasorteres dagrenovation og storskrald.

Papaffald skal afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen jf. § 22.3, punkt a, når der samtidig afleveres andet affald til ordningen end pap, plastemballage, metalemballage og P-kassen. Ved brug af tilkaldeordningen samles pappet enten i en papkasse, i en klar plastpose eller klappet sammen og med snor om. Ved brug af fællesstationer afleveres pappet efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugspladser, der modtager pap, jf.§ 15.

Papcontainere
Containere til papaffald fra husholdninger opstillet af Herning Kommune på offentligt tilgængelige arealer.