Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Slam fra spildevandsanlæg (§17)

§ 17.1 Hvad er slam fra spildevandsanlæg

Ordningen omfatter slam fra behandling af byspildevand på spildevandsanlæg.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle spildevandsanlæg under Herning Vand A/S.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.