Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Ikke-genanvendeligt PVC-affald (§14)

§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

PVC- materialer er plastmaterialer med indhold af klorerede forbindelser samt eventuelt tungmetaller og ftalater.

Ikke-genanvendelige PVC - produkter er f.eks.:

  • vinylgulve
  • tagfolier
  • kraftige presenninger
  • ventilationsslanger og armerede vand/luft-slanger 
  • gummistøvler, regntøj og anden blød PVC

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med affald i form af ikkegenanvendeligt PVC.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til deponering jævnfør § 16.

Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap.15.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.