Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§9 - Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2012.

Vedtaget af Herning Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. december 2011.