Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§8 - Overtrædelse og straf

Overtrædelse straffes iht. § 19 i jordflytningsbekendtgørelsen og § 102 i affaldsbekendtgørelsen.