Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§6 - Tilsyn

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes jf. jordforureningslovens § 65 og miljøbeskyttelseslovens § 65.