Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§5 - Gebyrer

Kommunalbestyrelsen skal opkræve et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med planlægning og administration iht. dette regulativ og Jordflytningsregulativ for Herning Kommune jf. § 48, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr til dækning af dens omkostninger i forbindelse med aflevering af jord på kommunens genbrugsplads jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.