Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§4 - Anmeldepligt ved jordflytning og anvisning af jord

Jord, der er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, skal anmeldes til kommunen og anvises til jordmodtager af kommunen. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.

Stk. 2

Jord, der ikke er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, kan anvises til jordmodtager. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.