Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§3 - Lovgrundlag og regulering

Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. l Lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om Forurenet jord (Jordforureningsloven).

Bekendtgørelse nr. 224 af den 07-03-2011 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1479 af den 12-12-2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) .

Jordflytningsregulativ for Herning Kommune af 25-08-2008.