Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§2 - Definitioner

Al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, er affald.