Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§1 - Indledning

Regulativet fastlægger regler for jord, der er affald jf. § 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, samt regler for opkrævning af gebyr vedrørende jord, der er affald. For anmeldepligtig jord henvises endvidere til Jordflytningsregulativet for Herning Kommune.