Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Affaldsregulativ for jord

Regulativet fastlægger regler for jord, der er affald jf. § 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, samt regler for opkrævning af gebyr vedrørende jord, der er affald. For anmeldepligtig jord henvises endvidere til Jordflytningsregulativet for Herning Kommune.


Al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, er affald.


Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. l Lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om Forurenet jord (Jordforureningsloven).

Bekendtgørelse nr. 224 af den 07-03-2011 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1479 af den 12-12-2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) .

Jordflytningsregulativ for Herning Kommune af 25-08-2008.


Jord, der er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, skal anmeldes til kommunen og anvises til jordmodtager af kommunen. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.

Stk. 2

Jord, der ikke er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, kan anvises til jordmodtager. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.


Kommunalbestyrelsen skal opkræve et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med planlægning og administration iht. dette regulativ og Jordflytningsregulativ for Herning Kommune jf. § 48, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr til dækning af dens omkostninger i forbindelse med aflevering af jord på kommunens genbrugsplads jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.


Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes jf. jordforureningslovens § 65 og miljøbeskyttelseslovens § 65.


Kommunalbestyrelsens afgørelser iht. regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytningsbekendtgørelsens § 18.


Overtrædelse straffes iht. § 19 i jordflytningsbekendtgørelsen og § 102 i affaldsbekendtgørelsen.


Regulativet træder i kraft den 1. januar 2012.

Vedtaget af Herning Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. december 2011.


Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 9628 8029
Send e-mail til jord@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail