Sørvad Genbrugsplads

Her kan du se, hvornår der er åbent, og hvad du kan aflevere på Sørvad Genbrugsplads.

Sørvad Genbrugsplads
Tyregårdvej 7

Se her, hvordan du skal sortere dit affald på genbrugspladsen (pdf)

PDF-filen om sortering på genbrugspladsen, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filen.

Åbningstider

Sørvad
Plads Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Sørvad  - - 12-14 - - 13-15 -

Pladsen er lukket

 • Søndag og helligdage
 • 24. og 31. december 
 • 1. maj og Grundlovsdag

Hvad og hvor kan jeg aflevere?

På Sørvad genbrugspladskan du aflevere:

 • brændbart affald
 • pap
 • metal
 • træ
 • haveaffald
 • byggeaffald
 • deponi
 • hård plast

Vi har stillet containere til tøj og glas uden for pladsen. Disse typer affald kan du aflevere, når det passer dig.

 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg totalvægt + trailer.
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl. (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald).
 • Du må ikke anvende sorte eller farvede sække til aflevering af affald.
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald.
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse.
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen.
 • Pladsens brugere skal til enhver tid følge personalets vejledninger og anvisninger.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen.

Erhvervsaffald

Er du erhvervskunde på genbrugspladsen så læs mere her

Billede af varevogn og elektrikerSærligt for erhverv

Mød os på facebook

Du kan følge med på facebook og få relevante oplysninger om din dagrenovation, genbrug og meget mere. 

Knapper med det blå facebook-fFacebook