Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd om bortskaffelse.

Asbest

Når du afleverer materialer med asbest, skal du overholde nogle regler. Det skal du først og fremmest af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Men også af hensyn til den videre behandling af asbesten.

Sådan gør du, når du afleverer tagplader

  • Kontakt en medarbejder FØR du læsser af.
  • Du må højst aflevere 10 plader om året pr. husstand.
  • Skal du af med flere end 10 plader, skal du lave en aftale med AFLD. Alle tagplader bliver betragtet som asbestholdige.
  • Du må ikke feje din trailer ren på pladsen. 

Hvis du ikke overholder disse regler, vil du blive afvist.

Asbest på AFLD Affaldsbehandlingsanlæg

Hos AFLD kan du aflevere følgende mod betaling:

  • Hele tagplader, som indeholder asbest skal stables på paller.
  • Skifer-tagplader, som indeholder asbest, skal leveres i lukkede bigbags og på paller.
  • Tagplader, som er gået i stykker, skal leveres i lukkede bigbags og på paller. Uanset om de indeholder asbest eller ej.
  • Hele tagrygninger skal leveres på paller. Uanset om de indeholder asbest eller ej.

Læs mere hos AFLD affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej10
7400 Herning.
Telefon: 97 14 84 44