Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd om bortskaffelse.

Du skal sortere dit affald

Sorter altid affaldet hjemmefra. Det skal nemlig afleveres som forskellige typer affald:

  • Genanvendelse
  • Forbrænding
  • Deponering på lossepladsen
  • Farligt affald

Læs mere om hvad du kan aflevere på de forskellige genbrugspladser under menupunktet Genbrugspladser.

Husk: Du må kun komme på genbrugspladsen med klare plastsække.

Se mere om sortering af husholdningsaffald.