Gode råd og regler

Her kan du læse, hvordan du skal sortere dit affald inden du tager på genbrugspladsen og finde gode råd om bortskaffelse.

Genbrugspladserne er til sorteret affald. Her kan du afleveres næsten alt, hvad der kommer fra en privat husholdning. Læs mere om, hvad og hvor du kan aflevere.

Sorter altid affaldet hjemmefra. Det skal nemlig afleveres som forskellige typer affald:

 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponering på lossepladsen
 • Farligt affald

Læs mere om hvad du kan aflevere på de forskellige genbrugspladser under menupunktet Genbrugspladser.

Husk: Du må kun komme på genbrugspladsen med klare plastsække.

Se mere om sortering af husholdningsaffald.


Kun køretøjer med totalvægt op til 3.500 kg + trailer har adgang til genbrugspladserne.

Traktorer skal medbringe registreringsattest, hvor totalvægten fremgår.

Se mere om erhvervsaffald.


Du kan hente færdig kompost uden beregning på Herning Genbrugsplads. 

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få hjælp til at få læsset.

Se åbningstider på pladsen.

Komposten fra genbrugspladsen er varmebehandlet og dermed fri for ukrudt. Du kan godt bruge komposten i f.eks. blomsterbede, på græsplæne eller som fyldjord i bunden af større huller eller højbede.

Du skal dog passe på med at bruge det i forbindelse med nye frø og planter, da næringsstofferne i komposten er så kraftig, at det "brænder" frøene og planterne af. Så strø kun lidt ud eller bland det op med den eksisterende jord, så blandingen ikke bliver for stærk.

Vores kompost er en ren plantekompost. pH 7,2 - 7,6  Pt 11,5  Kt 166  Mnt 7,8


Når du afleverer materialer med asbest, skal du overholde nogle regler. Det skal du først og fremmest af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Men også af hensyn til den videre behandling af asbesten.

Sådan gør du, når du afleverer tagplader

 • Kontakt en medarbejder FØR du læsser af.
 • Du må højst aflevere 10 plader om året pr. husstand.
 • Skal du af med flere end 10 plader, skal du lave en aftale med AFLD. Alle tagplader bliver betragtet som asbestholdige.
 • Du må ikke feje din trailer ren på pladsen. 

Hvis du ikke overholder disse regler, vil du blive afvist.

Asbest på AFLD Affaldsbehandlingsanlæg

Hos AFLD kan du aflevere følgende mod betaling:

 • Hele tagplader, som indeholder asbest skal stables på paller.
 • Skifer-tagplader, som indeholder asbest, skal leveres i lukkede bigbags og på paller.
 • Tagplader, som er gået i stykker, skal leveres i lukkede bigbags og på paller. Uanset om de indeholder asbest eller ej.
 • Hele tagrygninger skal leveres på paller. Uanset om de indeholder asbest eller ej.

Læs mere hos AFLD affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej10
7400 Herning.
Telefon: 97 14 84 44

 


 • På genbrugspladsen er der adgang for biler op til 3500 kg totalvægt + trailer.
 • Virksomheder skal være tilmeldt Erhvervsordningen, og betaler pr. besøg.
 • Alt affald skal afleveres sorteret i de rigtige containere. Sorteringsvejledning fremgår af skiltningen ved de enkelte containere. Personalet vejleder gerne, hvis du er i tvivl. (bemærk de særlige regler omkring asbest/ eternit og farligt affald).
 • Du må ikke anvende sorte eller farvede sække til aflevering af affald.
 • Dagrenovation må ikke afleveres på genbrugspladsen.
 • Farligt affald skal afleveres på bordet ved rummet til farligt affald.
 • Genbrugspladsens brugere skal gøre rent efter sig. Der findes koste og skovle på pladsen til fri afbenyttelse.
 • Klunsning på genbrugspladsen er ikke tilladt.
 • Ophold og færdsel på genbrugspladsen sker på eget ansvar.
 • Færdselslovens almindelige regler gælder for trafik på pladsen.
 • Bilens motor skal altid være slukket under aflæsning.
 • Rygning på pladsen er ikke tilladt. 
 • Øl og spiritus må ikke indtages på pladsen.
 • Herning Kommune kan uden forbehold genanvende, genbruge og videresælge alle effekter, som afleveres på genbrugspladsen. 
 • Pladsens brugere skal til enhver tid følge personalets vejledninger og anvisninger.
 • Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning fra genbrugspladsen.

dekorativ grafik

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail