Renovationsgebyrer 2021

Her finder du taksterne for renovation 2021 i Herning Kommune. Du kan også læse mere om de forskellige gebyrer.

Renovation opkræves via ejendomsskattebilletten, der bliver udsendt hvert år midt i december.

Øvrige ordninger pr. bolig

Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden. 

Det drejer sig om følgende:

  • Flaskecontainere
  • Genbrugspladser
  • Afhentning af storskrald
  • Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.
  • Haveaffaldspladser
  • Information og regulativer.

Fællesudgifter pr. bolig

Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, edb, ledelse m.m.

Opkrævning for renovation

Er der ændringer vedrørende beholderantal, bliver det reguleret via ejendomsskattebilletten på hhv. 1. eller 2. rate.

Det betyder, at ændringer skal registreres inden 1. nov., hvis de skal ændres i 1. rate. Inden 10. maj, hvis de skal ændres i 2.rate. 

NB! Der udsendes ikke regulering på 2. rate i 2021. Reguleringen sker først på ejendomssakttebilletten for 2022. 

Der kan ikke ændres i beholderantal i januar, februar og marts, da vi i denne periode kører nye affaldsbeholdere ud til alle husstande i Herning Kommune.  

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Almindelige husstande
Beholdertype Tømning  Gebyr pr. år inkl.
moms
240 l til madaffald og restaffald hver 2. uge 958,75 kr.
240 l til papir / pap og metal / plast mad- og drikkekartoner hver 3. uge 332,50 kr.
240 l til restaffald hver 2. uge 1.068,75 kr.
240 l til madaffald hver 2. uge

793,75 kr.

240 l til metal/plast/ mad- og drikkekartoner hver 3. uge

361,25 kr. 

240 l til papir/pap hver 3. uge 303,75
370 l til papir / pap og metal / plast mad- og drikkekartoner hver 3. uge

535 kr. 

 

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere - Etageboliger
Beholdertype Tømning  Gebyr pr.
år inkl.
moms
370 l til restaffald hver 2. uge 1.666,25 kr.
370 l til madaffald hver 2. uge 1.241,25 kr. 
370 l til papir/pap hver 3. uge 491,25 kr.
370 l til metal / plast / mad- og drikkekartoner hver 3. uge 578,75 kr. 
660 l til restaffald hver uge 5.372,50 kr. 
660 l til papir/pap hver 3. uge 737,50 kr.
660 l til metal plast / mad- og drikkekartoner hver 3. uge 893,75  kr.

 

Renovationsgebyrer for tømning af beholdere -  Sommerhuse
Beholdertype Tømning  Gebyr pr. år inkl.
moms
240 l til madaffald og restaffald hver 2. uge 547,50 kr.
240 l til papir / pap og metal / plast / mad- og drikkekartoner hver 3. uge 177,50 kr. 

 

Priser for tømning af nedgravede affaldscontainere*
Beholdertype Tømning Pris pr. år
inkl. moms
1,2 m3 til madaffald hver 2. uge 4.993,75 kr.
3 m3 til restaffald hver 2. uge 8.236,25 kr.
5 m3 til restaffald hver 2. uge 10.336,25 kr
5 m3 til papir / pap hver 4. uge  2.277,50 kr.
 5 m3 til metal / plast / mad- og drikkekartoner hver 4. uge 2.988,75 
Ekstra tømning af nedgravede containere    750,00 kr. 

*Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr.

 

Andre gebyrer
Bolig Pris pr. år inkl. moms
Fællesudgifter pr. bolig 793,75 kr.
Fællesudgifter pr. sommerhus 442,50 kr.
Øvrige ordninger pr. bolig 107,50
Øvrige ordninger pr. sommerhus 62,50

 

Udbringning af beholdere, ekstra tømning, ekstra sæk og fejlsortering
Emne Pris inkl. moms
240 l beholder 218,75 kr.
370 l beholder 218,75 kr.
660 l beholder 218,75 kr.
Ekstra sæk til affald 35,00 kr.
Udbringning og ombytning af beholder 375,00 kr. 
Afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder 50,00 kr.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Erhvervsaffald

Er du erhvervskunde på genbrugspladsen? Så læs, hvordan vi håndterer dit affald.

Billede af varevogn og elektrikerSærligt for erhverv