Renovationsgebyrer 2020

Her finder du taksterne for renovation i Herning Kommune. Du kan også læse mere om de forskellige gebyrer.

Renovation opkræves via ejendomsskattebilletten, der bliver udsendt hvert år midt i december.

Øvrige ordninger pr. bolig

Øvrige ordninger dækker udgifter til de ordninger, der er til rådighed for husstanden. 

Det drejer sig om følgende:

  • Flaskecontainere
  • Genbrugspladser
  • Afhentning af storskrald
  • Ordninger for farligt affald, herunder problemaffaldskassen.
  • Haveaffaldspladser
  • Information og regulativer.

Fællesudgifter pr. bolig

Fællesudgifter dækker udgifterne til udarbejdelse af affaldsplan, edb, ledelse m.m.

Opkrævning for renovation

Er der ændringer vedrørende beholderantal, bliver det reguleret via ejendomsskattebilletten på hhv. 1. eller 2. rate.

Det betyder, at ændringer skal registreres inden 1. nov., hvis de skal ændres i 1. rate. Inden 10. maj, hvis de skal ændres i 2.rate. 

Renovationsgebyr for en almindelig husstand
Beholdertype Tømning Gebyr pr. år
(incl. moms)
240 l til brændbart Hver 2. uge 911,25 kr.
240 l til aviser Hver 8. uge 181,25 kr.
400 l til brændbart Hver uge 3.052,50 kr.
400 l til brændbart Hver 2. uge 1.526,25 kr.
400 l til aviser Hver 4. uge 591,25 kr.
600 l til brændbart Hver uge 4.521,25 kr.

 

Priser for tømning af nedgravede affaldsbeholdere*
Beholdertype Tømning Pris pr. år
(incl. moms)
5 m3 til brændbart affald Hver 2. uge 9.585,50 kr.
3 m3 til brændbart affald Hver 2. uge 8.145,00 kr.
5 m3 til papir Hver 4. uge 1.365,00 kr
Ekstratømning brændbart   687,50 kr.

*Ejer står selv for indkøb og etablering, dog dækkes udgifter til en glas-container med max. 25.000 kr.

 

Andre gebyrer
Bolig Pris
Fællesudgifter pr. bolig 96,25 kr.
Øvrige ordninger pr. bolig 703,75 kr.

 

Ekstra tømninger af brændbart affald
Emne Pris
240 l beholder 206,25 kr.
400 l beholder 206,25 kr.
600 l beholder 206,25 kr.
Sækkemærke 30,00 kr.
Udbringning og ombytning af beholder 375,00 kr. 
pr udbringning
Tillæg for fejlsortering/afhentning af affald 361,25 kr. 
pr. aflevering
Problemaffaldskasse for institutioner 187,50 kr

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail

Erhvervsaffald

Er du erhvervskunde på genbrugspladsen? Så læs, hvordan vi håndterer dit affald.

Billede af varevogn og elektrikerSærligt for erhverv