Dagrenovation og husholdningsaffald

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det fra dit husholdningsaffald, der kan genbruges.

Har du ekstra affald?

Har du mere affald, end du kan have i din beholder?

  • Sækkemærkater: Du kan enten købe sækkemærkater til 30 kr. stykket på genbrugspladserne eller i Borgerservice. Sæt mærkaten på en affaldssæk og stil den ved siden af din affaldsbeholder. Skraldemanden tager den med ved næste ordinære tømning. Affaldssækken skal være en klar eller sort plastsæk - af dem du køber på ruller a' 100l. Posen skal være lukket.
    • Du kan også købe sækkemærkater via selvbetjeningslinket. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal hente sækkemærkaterne på genbrugspladsen eller i Borgerservice. Det gør du ved at vise kvitteringen. 
  • Ekstra tømning: Du har også mulighed for at bestille en ekstra tømning. Se priser under Renovationsgebyrer. Du kan bestille ved at ringe til Grøn Linje 9628 8080.