Hvordan bruger du din affaldsbeholder?

For at kunne tømme dine beholdere er der nogle regler der skal overholdes. 

  • Alt affald skal i lukkede affaldsposer.
  • Undgå, at affaldet kiler sig fast og brug almindelige små affaldsposer.
  • Luk altid for affaldsposen.
  • Rengør beholderen engang imellem ved at spule med rent vand.
  • Aske fra fyr, brændeovn, grill og gadeopfej SKAL i lukkede poser, da skraldemændene ellers bliver generet af støv, når de tømmer skraldespanden. 
  • Låget på beholderen skal kunne lukkes, da den ellers ikke bliver tømt.