Dagrenovation og husholdningsaffald

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det fra dit husholdningsaffald, der kan genbruges.

Hvordan bruger du din affaldsbeholder?

For at kunne tømme dine beholdere er der nogle regler der skal overholdes. 

  • Alt affald skal i lukkede affaldsposer.
  • Undgå, at affaldet kiler sig fast og brug almindelige små affaldsposer.
  • Luk altid for affaldsposen.
  • Rengør beholderen engang imellem ved at spule med rent vand.
  • Aske fra fyr, brændeovn, grill og gadeopfej SKAL i lukkede poser, da skraldemændene ellers bliver generet af støv, når de tømmer skraldespanden. 
  • Låget på beholderen skal kunne lukkes, da den ellers ikke bliver tømt.