Dagrenovation og husholdningsaffald

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det fra dit husholdningsaffald, der kan genbruges.

Sommerhuse

Som sommerhusejer skal du som minimum have en affaldsbeholder på 240 liter og en beholder til papir/pap på 240 liter. 

Du har dog to muligheder for tømning:

  • Du kan vælge kun at få tømt i sommerhalvåret. Perioden gælder fra overgang til sommertid og slutter, når vi går til vintertid igen. Ved denne ordning betaler du kun det halve i renovation. Huset skal være registeret som sommerhus. 
  • Du kan også vælge at få tømning hele året. Ring og hør nærmere hos Grøn linje.