Dagrenovation og husholdningsaffald

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det fra dit husholdningsaffald, der kan genbruges.

Etageboliger og lignende

De fleste etageboliger har fællesløsninger, hvor de enten har nedgravede containere eller større containere på enten 400 liter eller 600 liter. Disse containerne bliver tømt efter behov og aftale med viceværten.

Aftal nærmere med grøn linje, hvis der skal oprettes fællesløsninger.