Almindelige husstande

Det er politisk bestemt, at alle private husstande i kommunen som minimum skal have en affaldsbeholder på 240 liter til brændbart affald og en papirbeholder på 240 liter.

Beholderen til brændbart bliver tømt hver 14. dag. Beholderen med papir bliver tømt hver 8. uge.