Dagrenovation og husholdningsaffald

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det fra dit husholdningsaffald, der kan genbruges.

Almindelige husstande

Det er politisk bestemt, at alle private husstande i kommunen som minimum skal have en affaldsbeholder på 240 liter til brændbart affald og en papirbeholder på 240 liter til pap og papir.

Beholderen til brændbart bliver tømt hver 14. dag. Beholderen med pap og papir bliver tømt hver 8. uge.