Skelordningen

Du har mulighed for at tilmelde dig skelordningen, hvor du hvert år kan spare 200 kr. i renovation.

Eksempel på skelplads

Skelplads med siden til

Her står beholderne i forlængelse af hinanden ud til skel. Der må være max 2 meter til første beholder fra skel/fortovskant.

Skel I Forlaengelse Af Hinanden

Skelplads bag ved hæk

Her står beholderne i skel bag ved en hæk. Vær opmærksom på, at der kun må være 2 meter og rundt til nærmeste beholder fra fortove/skel.

Skel Bage Ved Haek

Skelplads i skur

Her er beholderne placeret i skur. Vær opmærksom på, at der kun må være 2 meter hen til første beholder. Er der låge i affaldsskur, skal denne kunne holde sig åben af sig selv og være let og åbne. Der skal være rigeligt plads rundt om beholder, så den nemt kan sættes på plads igen. 

Skel I Skur