Placering af affaldsbeholder

Læs mere om, hvordan dine affaldsbeholdere skal placeres, så der kan blive tømt affald. Læs også vejledning angående skelordning.

Ved sne og glat føre

  • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset. Det er grundejerens ansvar at rydde en passage i den snevold, der kan komme mellem vej og fortov, når sneploven har været i gang på vejen.
  • Det vil være en stor hjælp, hvis du stiller beholderen frem til fortovet, når vejrudsigten varsler sne.