Placering af affaldsbeholder

Læs mere om, hvordan dine affaldsbeholdere skal placeres, så der kan blive tømt affald. Læs også vejledning angående skelordning.

Særligt for landejendomme

  • Ved længere private veje skal der være mulighed for at vende renovationsbilen.
  • Kørevejen skal have et fast underlag.
  • Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret, så der er 4 meter i bredden og 4 meter i højden.