Placering af affaldsbeholder

Læs mere om, hvordan dine affaldsbeholdere skal placeres, så der kan blive tømt affald. Læs også vejledning angående skelordning.

Særligt for affaldsstationer

  • Der skal være plads til frit at manøvrere med beholderne.
  • Hvis adgangsvejen ikke er i orden, tømmes beholderen kun, hvis den er stillet ud til vejen.
  • Der anbefales ca. 15 cm. imellem beholderne.
  • Står beholderne på række, skal der også være ca. 50 cm. for enden af rækken.
  • To rækker beholdere over for hinanden skal stå med ca. 1,5 meters afstand.