Placering af affaldsbeholder

Læs mere om, hvordan dine affaldsbeholdere skal placeres, så der kan blive tømt affald. Læs også vejledning angående skelordning.

For at du kan få tømt dine beholdere til affald, er der en række ting, som du skal sørge for er på plads:

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen.
 • Underlaget skal være jævnt og fast - for eksempel fliser eller asfalt.
 • Håndtaget skal vende ud mod adgangsvejen.
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen.
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne.
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen.
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst.

Kravene til adgangsvejen er stillet af Arbejdstilsynet af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø. De håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre. 

Nedgravede affaldscontainere

Se vejledning til nedgravede containere gældende fra 1. januar 2021.

 • Der skal være plads til frit at manøvrere med beholderne.
 • Hvis adgangsvejen ikke er i orden, tømmes beholderen kun, hvis den er stillet ud til vejen.
 • Der anbefales ca. 15 cm. imellem beholderne.
 • Står beholderne på række, skal der også være ca. 50 cm. for enden af rækken.
 • To rækker beholdere over for hinanden skal stå med ca. 1,5 meters afstand.

 • Ved længere private veje skal der være mulighed for at vende renovationsbilen.
 • Kørevejen skal have et fast underlag.
 • Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret, så der er 4 meter i bredden og 4 meter i højden.

Her kan du læse mere om regler og krav for vendepladser


 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset. Det er grundejerens ansvar at rydde en passage i den snevold, der kan komme mellem vej og fortov, når sneploven har været i gang på vejen.
 • Det vil være en stor hjælp, hvis du stiller beholderen frem til fortovet, når vejrudsigten varsler sne.

2 affaldsbeholdere

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail