Ofte stillede spørgsmål om affald

Her kan du finde spørgsmål og svar om dagrenovation i Herning Kommune.

Vi er opmærksomme på, at der er flere som er udfordret mht. pladsen til Metal/Plast/Mad- og Drikkekartoner.

Den nye affaldsordning er netop skudt i gang, og vi er i gang med at levere 65.000 nye beholdere ud til kommunens mange husstande. Det fortsætter vi med indtil den 31. marts - og det er derfor ikke muligt at ændre noget inden alle har fået nye beholdere leveret i Herning Kommune.

Først når alle husstande har fået de nye beholdere og har taget dem i brug, kan vi vurdere den nye affaldsordning, og klarlægge behovene for at justere i den.

Vi ved ikke endnu ikke om problemerne er, at der skal sorteres anderledes og affaldet 'pakkes bedre' eller om man i disse Corona tider har mere affald end normalt. Der er derfor brug for mere erfaring og derefter en grundig undersøgelse, inden vi ændrer på noget.

Vi har desuden brug for data fra sorteringsanlægget om, hvor god kvaliteten af den nye sortering er. Det vil sige; hvor meget af det, der indsamles kan reelt genanvendes. Måske der skal sorteringen også justeres? Vi ved ikke nok endnu, så vi håber på jeres forståelse og tålmodighed.  

For at løse problemet hos jer lige nu, vil vi foreslå følgende muligheder:

 • Fold/klem mælkekartoner, plastdunke og dåser og saml f.eks. plastbakker/-bøtter i stakke, så de fylder mindst muligt i beholderen.
 • Tryk affaldet mest muligt sammen i beholderen, da der er rigtig meget luft imellem affaldet, når det ligger løst.  Tryk dog ikke så meget, at affaldet kiler sig fast i beholderen.
 • Hård og blød plast samt metal kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Bemærk at der ikke må være rester af madaffald på det, der afleveres på genbrugspladsen, og det skal sorteres i de nævnte tre affaldstyper: Metal, Plast og Mad- og Drikkekartoner.
 • Endelig kan man smide det, der ikke er plads til i de andre beholdere, i rummet til restaffald, indtil vi finder en løsning på udfordringerne i.f.t. plads.

Vi håber, at I har forståelse for, at vi ikke kan lave en nu-og-her-løsning. For hvis alle skal have en ekstra beholder, kan det koste op til 15 mio. kr. Vi skal selvfølgelig være helt sikre på, at det er den rigtige løsning, før der sættes store summer af.

Historik

Vi har forberedt den nye affaldsordning igennem mange år. Vi har i de senere år hentet erfaringer fra mange andre kommuner for at beregne størrelsen på de nye affaldsbeholdere, så de kan rumme en husstands affald.

I juni 2020 kom Regeringen kom med en ny plan for sortering af affald i hele Danmark. Her blev kravene til landets 98 kommuner præsenteret, hvor vi alle skal sortere mad- og drikkekartoner ved husstanden og at vi ikke må blande glas med plast og metal.

Det lykkedes politikerne i Herning i sidste øjeblik at tilpasse vores affaldsordning, så den er i overensstemmelse med Regeringens nye krav. Det betyder, at Herning Kommune som en af de første kommuner indsamler mad- og drikkekartoner ved husstanden. V

i vurderede, at der ville være kapacitet nok i den 2-delte beholder til mad- og drikkekartoner, når vi fjernede glas, men vi havde her ikke andre kommuners erfaringer at basere det på, så derfor gør vi lige nu vores helt egne erfaringer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte på affald@herning.dk eller på tlf. 96288080. 


Beholderne bliver leveret i perioden fra 4. januar til 1. april 2021.

Du kan se den præcise dato ved at gå ind på din egen affaldsside, som du finder link til herunder. Vi sender også link med i de påmindelsesmails vi sender ud

Her finder du din egen affaldsside

Så snart dine nye beholdere er leveret må du i princippet tage dem i brug. Dog skal du være opmærksom på, at de gamle først bliver tømt et par dage efter leveringen og du derfor skal sikre der er plads i de nye beholdere til de ekstra dage. 

Når de gamle beholdere er tømt for sidste gang vil der blive hængt et mærke på der indikere at der ikke må komme mere affald i dem. 


Hvis du har ekstra restaffald, kan du stille en sæk ved siden af beholderen til næste tømning. Det koster 35 kr. pr. sæk, som automatisk opkræves via ejendomsskatten. 

Når du er tilmeldt SMS/mailservice, får du besked, når vi har medtaget en ekstra sæk. 

Hvis du er lejer, skal håndtering af ekstra affald aftales med din udlejer. 

Er du i tvivl så kontakt os endeligt på affald@herning.dk eller på tlf. 96288080. 


Alle husstande får tilbudt en lille grøn køkkenbeholder. 

Hvis du har en anden løsning til madaffald og derfor ikke ønsker at benytte dig af beholderen, vil vi gerne opfordre til at den afleveres på genbrugspladsen så andre kan få glæde af den. 

Vi oplever stor efterspørgsel efter en ekstra køkkenbeholder, og vi har derfor valgt at sælge dem vi har tilovers efter 1/4 2021 i vores Genbrugsbutik. De  kommer til salg efter "først til mølle princippet", og kun via Genbrugsbutikken i forbindelse med Genbrugspladsen i Herning. 


Vi har desværre konstateret, at der er nogen af vores køkkenbeholdere der er knækket ved levering. Har du oplevet dette, kan du bytte den på genbrugspladsen. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt Genbrug og Affald på mail: affald@herning.dk, så skal vi snarest muligt få leveret en ny. 


Det er desværre ikke muligt at beholde den gamle beholder, da den er solgt til genanvendelse og skal bruges til at støbe nye beholdere. 

Et par dage efter din sidste tømning, vil beholderen derfor blive afhentet på din adresse. Du skal blot lade den stå der hvor den er sat efter sidste tømning. 


Du får ikke længere rabat ved at stille beholderen ud til skel.

I den nye kontrakt med renovatøren er det ikke længere billigere at få tømt en beholder i skel, så derfor kan du heller ikke få en rabat ved at stille den frem.

Ordningen har desværre ikke fungeret ret godt. Mange havde svært ved at finde ud af det, så det skabte megen utilfredshed hos borgere og skraldemænd.

Du må selvfølgelig gerne stadig hjælpe skraldemanden ved at stille beholderen frem, men det er altså ikke nødvendigt, hvis adgangsforholdene er i orden.

Her kan du læse mere om regler for placering af affaldsbeholder.


Der tilbydes ikke en 2-delt 370L beholder til mad og restaffald, da beholderen skal deles i 40/60 for at affaldet ikke kiler sig fast.

Det er vurderet, at det vil være en dårlig udnyttelse af beholderens kapacitet. De færreste vil have behov for 150 liter til madaffald  på 14 dage, og der vil kun være 220 liter tilbage til restaffald.

I stedet tilbydes en ekstra 240 liter beholder kun til restaffald. Således vil en gammel 400L beholder erstattes af en 240 liter 2-delt beholder til mad og restaffald og en 240 liter beholder kun til restaffald.

Det betyder, at du vil have i alt ca. 100 liter til madaffald og 380 liter til restaffald. 


Alle husstande får sammen med den nye køkkenbeholder udleveret 3 ruller med i alt 200 poser til madaffald.

Når i har brugt poserne vil nye være gratis tilgængelig på nedenstående steder fra medio april: 

 • Herning Kommunes genbrugspladser (Herning, Sunds, Aulum, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding, Ørnhøj og Sørvad). 
 • Herning Kommunes Borgerservice
 • Herning Kommunes Biblioteker (Herning, Sunds, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Hammerum-Gjellerup). 
 • Herning Kommunes Aktivitetscentre/ -huse:
  • Aktivitetscentre/ -huse i Øst (Koloritten og Holtbjerg i Herning samt Toftebo i Hammerum).
  • Aktivitetscentre/ -huse i Nord (Ågården i Vildbjerg, Kastaniegården i Aulum, Sunds Aktiv Center, 7'eren i Haderup).
  • Aktivitetscentre/ -huse i Syd (Engholm i Sdr. Felding, Lind Aktivitetscenter, Rosenlund Centret i Snejbjerg). 
  • Aktivitetscentre/ -huse i Vest (Fuglsangsø Aktivitetscenter og Aktiv Centret, Brorsonsvej i Herning). 

Desuden kan borgere, der får hjemmehjælp eller får bragt mad ud fra "Dit lokale køkken" få poser bragt hjem. 

For lejeboliger, hvor der fx er etableret fælles storskraldsrum, kan nye poser hentes hos viceværten eller i storskraldsrummet. 


Ja, låget skal kunne lukkes helt.

Skraldemanden må ikke tømme din beholder, hvis den er overfyldt og låget ikke kan lukkes. 

Det skyldes blandet andet, at de ikke kan tømme beholderen korrekt i skraldebilen, hvis låget ikke kan lukkes. Der kan også være fare for, at der falder affald ud. 

Hvis du ekstra affald, som ikke kan være i beholderen, skal du betale for den ekstra mængde. Læs mere under punktet - Har du ekstra affald.

Du kan også vælge at betale for en større beholder.
Se priser under renovationsgebyrer.


Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail