Ny affaldsordning 2021

Alle borgere i Herning Kommune sortere affaldet i fire fraktioner (affaldstyper).

En almindelig husstand vil fortsat have to beholdere som tidligere, i samme størrelse. De vil dog begge være opdelt med to rum.

 • En til madaffald samt restaffald - den tømmes hver 2. uge.
 • En til metal/plast/mad- og drikkekartoner samt pap/ papir - den tømmes hver 3. uge.

Tjek din tømmedag via din egen side.

Er du tilmeldt vores SMS/mail service vil den fortsætte på de nye dage.

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål.

Der indføres 3 ugers tømning fra uge 20. Det forventes, at kunne løse pladsproblemerne ved de fleste husstande.

Hvis der stadig er problemer med pladsen til MPK og papir/pap har du fire valgmuligheder:

 1. Ombytte din 2-delte 240 l beholder til en 2-delt 370 l beholder.
 2. Tilkøbe en ekstra 2-delt 240 l beholder.
 3. Ombytte til 2 udelte 240 l beholder til henholdsvis MPK og papir/pap.
 4. Tilkøbe en udelt 240 l beholder til MPK.

Disse kan bestilles gennem vores bestillingsmodul (se under mere info til højre) eller ved at sende os en mail på affald@herning.dk

Priser for ændringer er som følgende:

Forslag 1:
Ombytte til 2-delt 370 l MPK og papir/pap Gebyr 535,- kr./år + ombytning på 175 kr. Dvs. 202,50 kr. ekstra om året.

Forslag 2:
En ekstra 240 l 2-delt MPK og papir/pap. 
Ekstra gebyr 332,50 kr./år + udkørsel 175 kr.

Forslag 3:
2-udelte beholdere
Ekstra gebyr 332,50 kr./år + ombytning/udkørsel 175 kr.

Forslag 4:
En ekstra udelt 240 l MPK
Ekstra gebyr 361,25 kr. om året + udkørsel 175 kr.

Ekstra sæk

Det er fortsat muligt frem til udgangen af juni 2021, at stille en ekstra klar sæk med metal, plast, mad- og drikkekartoner ved siden af skraldespanden. Det er vigtigt, at det er en klar sæk, og der kun kommes de nævnte affaldstyper i sækken. Bemærk at sækken kun er til affald fra den daglige husholdning.


Eksempler på hvordan vi skal sortere fremover. Billederne er de samme som vises på de nye beholdere. 

Sådan skal du sortere

Billede

Affaldstype

Madaffald

 

 • Frugt og grønt
 • Fisk, kød og ben 
 • Brød og kager
 • Fedt og sovs
 • Kaffe- og tefiltre                
 • Æggeskaller
 • Afskårne blomster


Skal i de grønne poser - luk med knude     

Restaffald

 • Bleer og hygiejneaffald
 • Støvsugerposer
 • Snavset papir, pap og plast       
 • Chipsposer
 • Gavepapir og bånd
 • Aske og cigaretskod
 • Kattegrus og hundeposer

Støvende affald skal i lukkede poser 

Papir Og Pap
 • Aviser og ugeblade            
 • Reklamer
 • Kontorpapir og kuverter
 • Æggebakker
 • Paprør
 • Papemballage
 • Mindre stykker pap

Kun småt pap, som ikke kiler sig fast

Metal PlastMad Og Drikkerkartoner

 • Konserves-, øl- og sodavandsdåser
 • Foliebakker og stanniol
 • Blød plast f.eks. plastikposer
 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbakker og -emballage
 • Mælke- og juicekartoner
 • Kartoner til f.eks. flåede tomater og sovs

Skal være tømt og lægges løst i beholderen

 Glas
 • Glasflasker
 • Konservesglas - gerne med låg
 • Glasemballage
 • Syltetøjsglas 
 • Drikkeglas
 • Glasskår fra ovenstående

Tømte glas skal afleveres i glascontainerne 

 Farligt Affald
 • Malingrester  
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Kemikalier med faremærker
 • Elpærer
 • Småt elektronik

Farligt affald afleveres i kassen til problemaffald eller på genbrugspladsen. 


Har du mere restaffald, end du kan have i din beholder?

Du kan stille en ekstra sæk med restaffald ved siden af beholderen til næste tømning. det koster 35 kr. pr. sæk, som automatisk opkræves via ejendomsskatten. 

Når du er tilmeldt SMS/ mailservice, får du besked, når vi har medtaget en ekstra sæk. Hvis du er lejer, skal håndtering af ekstra affald aftales med din udlejer. 

Sækkemærker: hvis du har gamle sækkemærker liggende, kan disse fortsat bruges. Det er ikke muligt at købe disse længere. 

Ekstra tømning

Du har også mulighed for at bestille en ekstra tømning

Se priser for ekstra tømning 2021

Du kan bestille ved at ringe til Affald og Genbrug 96288080


Det er politisk bestemt, at alle private husstande i kommunen som minimum skal have en affaldsbeholder på 240 liter til mad/restaffald, samt en beholder på 240 liter til pap/papir og metal/plast/mad og drikkekartoner.

Beholderen til mad/restaffald bliver tømt hver 14. dag. Beholderen til pap/papir og metal/plast/mad og drikkekartoner bliver tømt hver 3. uge.

Du kan altid se din aktuelle tømningsdag via din egen side på affaldsweb. 


De fleste etageboliger har fællesløsninger, hvor de enten har nedgravede containere eller større containere på enten 400 liter eller 600 liter. Disse containerne bliver tømt efter behov og aftale med viceværten.

Aftal nærmere med Genbrug og Affald, hvis I ønsker der skal oprettes fællesløsninger. 


Som sommerhusejer skal du som minimum have en affaldsbeholder på 240 liter til mad/ restaffald og en beholder til papir/pap samt metal/plast/mad og drikkekartoner på 240 liter. 

Du har dog to muligheder for tømning:

 • Du kan vælge kun at få tømt i sommerhalvåret. Perioden gælder fra overgang til sommertid og slutter, når vi går til vintertid igen. Ved denne ordning betaler du kun det halve i renovation. Huset skal være registeret som sommerhus. 
 • Du kan også vælge at få tømning hele året. Ring og hør nærmere hos Genbrug og Affald på tlf. 96288080. 

For at kunne tømme dine beholdere er der nogle regler der skal overholdes. 

 • Alt madaffald skal i lukkede affaldsposer. Restaffald må meget gerne komme i poser også, det er dog kun et krav ved støvende affald. 
  Metal/plast/ mad og drikke kartoner. må nu gerne komme i poser for at kunne klemme det mere sammen, men vi anbefaler at det mest muligt er løs i beholderen.
  Pap og papir må IKKE komme i poser og skal ligge løst i beholderen. 
 • Undgå, at affaldet kiler sig fast og brug almindelige små affaldsposer. Gratis poser til madaffald bliver udleveret ved levering af beholder samt efter 1, april kan de hentes på Borgerservice, Biblioteket eller Genbrugspladsen. 
 • Luk altid for affaldsposen.
 • Rengør beholderen engang imellem ved at spule med rent vand.
 • Aske fra fyr, brændeovn, grill, indhold fra støvsugerposer, gadeopfej eller andet støvet materiale SKAL i lukkede poser, af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø. 
 • Låget på beholderen skal kunne lukkes, da den ellers ikke bliver tømt.

240 l beholder

Billede af 240 l affaldsbeholder med angivelse af mål:
Set forfra: Bredde låg 582, højde 1059
Set fra siden: Bredde låg 729
240L Beholder

370 l affaldsbeholder

Billede af 370 l affaldsbeholder med angivelse af mål:
Set forfra: bredde låg 751, bredde bund 770
Set fra siden: Højde 1194, bredde 811
370L Beholder

660 l beholder

Billede af 660 l beholder med angivelse af mål:
Set forfra: Længde 1255, Højde 1218
Set fra siden: Bredde top 773

660L Beholder

 7 l køkkenbeholder

Billede af 7 l køkkenbeholder med angivelse af mål
Set forfra: Højde 268 Bredde 246
Set fra siden: Bredde 136
Køkkenbeholder på 7 l, som er rektangulær udformet. De glatte indvendige sider, og den svagt koniske udformning gør spanden yderst let at rengøre. 
Beholdere er udformet med 2 små huller i bagkanten som gør det nemt at hænge den op. 
BEMÆRK: denne beholder leveres kun med ud i januar, februar, og marts 2021, og vil således ikke være en del af vores fremtidige sortiment. 
 Madposerjpg
 
Størrelse på grønne poser til madaffald: 45 cm i bredden og 50 cm højden

Problem affaldskasse (rød ny) - 42 l 

Billede af 42 l problem affaldskasse med angivelse af mål: 56,5x28,5x36,5 cm.

Problemaffaldskasse Rød ny 42 L


I forbindelse med den nye affaldsordning der trådte i kraft pr. 1. januar 2021, har vi fået nye skraldebilder i Herning Kommune. 

Det betyder, at fire af bilerne kommer til at køre på el. Det bliver de biler der skal køre i Herning midtby, Snejbjerg, Lind og Tjørring. 

De øvrige skraldebiler kommer til at køre på HVO-miljødiesel og får el-komprimatorer. 

Alle bilerne er  indrettet med to kamre, så to fraktioner kan tømmes samtidig fra de to delte beholdere. På intet tidspunkt vil affaldet i bilerne blive blandet. Vi kan derfor sikre at så meget som muligt bliver sendt til genanvendelse.  


Følg os på Facebook

Du kan følge os på facebook 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail