Hvad gør du når sneen kommer?

Sne og frost gør det vanskeligt at tømme affaldsbeholderne. Læs mere om, hvad du selv kan gøre når sne og frost driller skraldemanden.

Sørg for at tilkørselsvejene er ryddet og gruset.

Bor du på en privat vej?

Hvis du bor på en privat vej, er det dit ansvar som grundejer, at sørge for, at vejen bliver ryddet for sne. Det er derfor en god idé at lave en fælles plan for snerydning i grundejerforeningen.

Bor du på en kommunal vej?

Hvis du bor på en kommunal vej, er det kommunens vejafdeling, der sørger for snerydningen. Det gør de efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes/stiernes betydning for trafikken.

Hvis du bor på en boligvej, som ikke er gennemgående og som har fortov, bliver der kun ryddet sne ved mere end 10 cm sne.

Så hvis du bor på en af de veje, som ikke har højeste prioritet i den kommunale snerydning - så må du og dine naboer selv i gang med sneskrabere og grusen, hvis skraldemanden skal ha' en chance for at nå frem og tømme din skraldespand.

Du skal rydde og gruse

Du skal sikre, at skraldemanden kan komme frem til din adresse og helt hen til din skraldespand - og han skal kunne tømme den. Det kan han ikke, hvis han skal trække eller løfte den over en vold af sne ved fortovskanten.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at der er fri passage gennem en evt. snevold.

Det er også vigtigt, at der er ryddet og/eller gruset på det sted, hvor skraldespanden står - og på stykket fra vejen og hen til skraldespanden. Det kan derfor være en fordel at sætte beholderen længere frem til skel.

Illustrationen viser, at der skal være fjernet evt. snevold, samt være ryddet ud på kørebane. 

 Snehaenger

Hvad gør kommunen?

Læs hvad kommunen gør, når vi har vinter, sne og glatte veje

Dekorativt billedeHvad gør kommunen?

Kontaktinfo

Kontakt Genbrug og Affald:

Den Grønne Linje
Tlf.: 96288080

Send e-mail

Åbningstider
Mandag: 8-16
Tirsdag - Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail