Byggeaffald

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om anmeldepligt, og hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Bortskaffelse af forurenet og farligt affald

Hvis screeningen og kortlægningen viser, at der er forurenet eller farligt affald i bygningen, skal du: 

  • Have en anvisning fra kommunen, inden du bortskaffer affaldet.
  • Sørge for at få uddannede fagfolk til at fjerne og håndtere affaldet. De skal foretage en miljøsanering.

Du kan se en oversigt over, hvad forurenet affald er, på side 10 - 13 i Vejledning om byggeaffald.