Byggeaffald

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om anmeldepligt, og hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse af støjende og støvende aktiviteter

Hvis du skal i gang med en nedrivning eller en renovering, der ikke kan foregå bag lukkede døre og vinduer, skal du anmelde aktiviteten senest 14 dage før, du går i gang. 

Det kan for eksempel være sandblæsning af facader, nedtagning/udskiftning af asbesttagplader, udskiftning af vinduer eller knusning af murbrokker. 

Anmeld støjende og støvende aktiviteter.