Byggeaffald

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om anmeldepligt, og hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Anmeldelse af affaldet

Senest 14 dage før du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde de forventede affaldsmængder, forventet modtager og anvendelsen af affaldet.

Det kan ske på to måder:

  • Har du søgt om en nedrivningstilladelse via www.bygogmiljø.dk, vil du automatisk blive bedt om at udfylde et skema til anmeldelse af affaldet.
  • Du (eller din rådgiver/håndværker) kan også anmelde dit affald elektronisk på www.bygningsaffald.dk.

Det er ikke nødvendigt at anmelde affaldet, hvis bygningen, eller den del der skal renoveres, vedrører mindre end 10 m2, eller arbejdet frembringer mindre end ét ton affald.

Udskiftning af termoruder produceret i perioden 1950-77 skal dog altid anmeldes uanset antal og mængde.

Mindre mængder sorteret byggeaffald kan afleveres på kommunens genbrugspladser.