Byggeaffald

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Læs mere om anmeldepligt, og hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Screening af bygningen og analyse af byggeaffaldet

Screening er en visuel gennemgang af bygningen, hvor det noteres, hvilke steder der kan forekomme sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Inden du begynder screeningen, skal du

  • Undersøge om bygningen er fra perioden 1950-77. På wwww.ois.dk, kan du i BBR-oplysningerne finde opførelsesår og evt. renoveringsår. 
  • Undersøge om bygningen er blevet renoveret eller om der er blevet udskiftet termoruder i perioden 1950-77.

Hvis bygningen er opført, renoveret eller der er udskiftet termoruder i perioden 1950-77, skal der foretages en screening, hvis

  • Bygningen eller den del der skal renoveres, vedrører mere end 10 m2 eller arbejdet frembringer mere end ét ton affald.

På side 8 og 9 i vejledningen om byggeaffald, kan du se eksempler på de skadelige stoffer og hvor der er risiko for at finde dem. 

Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB og andre skadelige stoffer, skal du have uddannede fagfolk til at lave en miljøkortlægning, hvor der tages prøver af materialerne. Prøverne skal efterfølgende analyseres af et akkrediteret laboratorium.