Affaldsskolen

Affaldsskolen er et gratis undervisningstilbud for alle folkeskoler og institutioner i Herning Kommune.

Vi har tre forskellige tilbud i Affaldsskolen

 • Få besøg af affaldsskolen, hvor vores miljøformidler kommer hjem til jer og laver undervisning
 • Rundvisning på jeres lokale genbrugsplads
 • Undervisning i Løvbakkehuset som ligger i Løvbakkerne. I har som skole, institution eller forening også mulighed for at booke huset til brug på egen hånd.

Alle skoler og institutioner i Herning Kommune kan gratis få besøg af kommunens miljøformidler, som tilbyder at lave undervisning indenfor affald, genbrug og miljø.

Se mere under punktet undervisningsforløb, længere nede på siden.


Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis få rundvisning på genbrugspladserne i Herning Kommune.

Kom og se hvad der sker med jeres affald efter I har afleveret det. På Herning genbrugsplads er det desuden muligt at se omlastningen, hvor alle borgernes restaffald bliver tømt, komprimeret og sendt afsted til forbrændingsanlæg.

Af sikkerhedsmæssige hensyn laver vi ikke rundvisning for mere end 30 personer ad gangen. Rundvisningerne foregår altid indenfor den pågældende genbrugsplads åbningstider.

Kontakt ved rundvisning og undervisning

Der er følgende to undervisere tilknyttet Affaldsskolen:
Trine Munck Skovdal og Kirsten Agerlund Knudsen - se kontaktinfo 

Kontakt os for booking af rundvisning og undervisning.


Alle skoler, institutioner og foreninger kan gratis bruge Løvbakkehuset i Løvbakkerne.

Det kan bookes via selvbetjeningsløsningen i den grønne boks her på siden. Huset kan både bookes sammen med vores miljøformidler og på egen hånd.

Gå på opdagelse i husets udstilling og bliv lidt klogere på affald, genbrug og miljø. Vi har flere aktiviteter omkring affald og genbrug som I nemt kan bruge på egen hånd.

Kontakt ved rundvisning og undervisning

Der er følgende to undervisere tilknyttet Affaldsskolen:
Trine Munck Skovdal og Kirsten Agerlund Knudsen - se kontaktinfo 

Kontakt os for booking af rundvisning og undervisning.


Alle kommunale skoler i Herning Kommune skal sortere deres affald fra august 2020.

Affaldssortering sker i 4 affaldstyper, som alle skolerne har beholdere til:

 1. Papir-pap affald
 2. Metal-plast affald
 3. Madaffald
 4. Restaffald

Derudover skal glasaffald afleveres ved glasstationer.

affaldstyper

Ovenstående svarer til den affaldssortering som alle husstande i Herning Kommune skal i gang med fra 2021.

Ideen er, at vi ved at lære børnene at sortere får skabt nogle "affaldsambassadører", hvor børnene bagefter hjemme vil opdrage forældrene til at sortere affaldet.

Papir- og papaffald

Papir/pap skal være rent og tørt og lægges løst i beholderen.

 • Skrive- og tegnepapir
 • Karton
 • Breve og kuverter
 • Aviser, ugeblad og reklamer
 • Brochure og magasiner
 • Fotokopier
 • Bøger - med blødt omslag
 • Paprør fra toilet- og køkkenrulle
 • Små papkasser
 • Æggebakker
 • Cornflakes- og havregrynspakker

Metal- og plastaffald

Emballagen skal være tom og lægges løst i beholderen.

 • Sodavandsdåser - uden pant
 • Metal- og plastlåg
 • Sølvpapir (stanniol) - uden madrester
 • Plastflaske og -dunker (tomme)
 • Plastemballage fra f.eks. kager, vindruer, osv.
 • Alu bakker
 • Papirclips
 • Fyrfadslysholdere
 • Metal-, glas- og plaststumper fra kreative opgaver

Madaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madrester
 • Brød, kage
 • Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
 • Kød, fjerkræ, fisk, ben
 • Ost, pålæg, æg, æggeskal
 • Ris, pasta, kartofler
 • Kaffefiltre og tepose
 • Visne blomster - uden jord
 • Køkkenrulle - små mængder

Restaffald

Affaldet skal i en plastpose inden det kommer i affaldsbeholderen - Husk at lukke posen.

 • Madpakkepapir
 • Mælke- og juicekartoner
 • Slikposer
 • Vådservietter
 • Plastikposer
 • Gavepapir
 • Snavset emballage (papir og blød plast)
 • Papkopper
 • Blyanter, tusser
 • Pizzabakker
 • Hygiejneaffald
 • Bleer
 • Smørbøtter
 • Støvsugerposer 

Her kan du hente sorteringsmateriale


Her på siden kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål omkring den nye affaldssortering på skolerne.

Siden vil løbende blive opdateret med spørgsmål-svar.

Hvis du har spørgsmål så skriv til affald@herning.dk

 

Må der være madrester på plastik og metal?

Plast- og metalaffald skal være tomt og uden madrester før det kommer i plast/metal spanden. Hvis der sidder madrester på, skal det i spanden med restaffald.

Hvad skal jeg gøre med stanniol?

Stanniol er metal og skal i spanden med plast/metal, hvis det er fri for madrester. Hvis der sidder madrester på stanniolen, skal det i spanden med restaffald.   

Hvad omfatter plastaffald?

Plastaffald er både blød og hård plast, det kan fx være plastikposer, plastfolie, mælkelåg og vandflasker.


Affaldsskolen tilbyder gratis undervisning for skoler, institutioner og foreninger. Vi laver undervisning indenfor affald, genbrug og miljø og nedenfor kan du se forslag til undervisningsforløb.

Vi tilpasser og justere gerne vores undervisning efter jeres ønsker og behov. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Der bliver løbende udviklet nye undervisningsforløb som alle kommer til at ligge her.

Affald for begyndere

Vi tager eleverne med på affaldets rejse fra vi smider det i skraldespanden til det er blevet genanvendt eller brændt. Målet er at give eleverne forståelse for hvad 'væk' er samt at de får et overordnet kendskab til alle de væsentlige led i affaldshåndteringen.

 • Målgruppe: indskoling, mellemtrin
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: Ca. 3 timer inkl. pause

Affaldssortering

Er den nye affaldssortering lidt langhåret eller vil du bare gerne vide endnu mere om hvorfor det er vigtigt for vores miljø, at vi sortere vores affald rigtigt? Eleverne vil gennem forskellige aktiviteter lære mere om affaldsfraktioner, sortering og genanvendelse.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: Ca. 2-3 timer inkl. pause

Affald i naturen

Hvad betyder henkastet affald og hvilke konsekvenser har det for vores natur og miljø når vi ikke rammer skraldespanden?  Vi undersøger nærområdet for affald og eleverne stifter bekendtskab med de konsekvenser affald i naturen har igennem forskellige aktiviteter samt hvordan vi selv kan være en del af løsningen.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 3 timer inkl. pause

Naturens skraldemænd

Hvem er naturens skraldemænd? - tag med i skoven, hvor vi sammen tager på jagt efter naturens skraldemænd. Vi undersøger hvordan de håndterer al naturens affald og ser nærmere på om de mon kan hjælpe os med alt vores affald. Hvis I kommer på besøg om efteråret, så kan I opleve skraldemændene på deres aller travleste tidspunkt.

 • Målgruppe: alle
 • Hvor: Løvbakkehuset, jeres lokale skov
 • Tid: ca. 3 timer inkl. pause

Genbrug og genanvendelse

Hvad bliver vores brugte plastikflaske til? - eller hvad sker der med sodavandsdåsen? Sammen med eleverne undersøger vi hvad der sker med tingene efter vi har smidt det ud. Vi arbejder med naturens råstoffer og eleverne får en viden omkring hvorfor det er vigtigt at genbruge og genanvende.

 • Målgruppe: mellemtrin, udskoling
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 2-3 timer inkl. pause

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Hvad er bæredygtighed? - hvordan kan vi være mere bæredygtige i vores hverdag? Vi kigger lidt ind i vores nuværende affaldshåndtering og arbejder med lineær og cirkulær økonomi.

 • Målgruppe: udskoling
 • Hvor: Løvbakkehuset, hjemme hos jer
 • Tid: ca. 2-3 timer inkl. pause

Der findes mange steder, hvor du kan finde undervisningsmateriale om affald og genbrug. Det kan være både til skoler og som privat. 

Alt efter hvad jeres emne og interesseområde er, så find inspiration og ny viden, ved at følge de links vi har lagt på siden. 

Her kan du hente inspirationsmateriale for 0. - 9. klasse (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen inspirationsmateriale til undervisning, som vi linker til herover, er ikke digitalt tilgængelig for mennesker med handicap.

Hele teksten i ovensstående fil er skrevet i de nedenstående punkter.

Kontakt os, hvis du har problemer med filen


Borgere skal fra januar 2021 sortere affaldet i fire nye fraktioner. Allerede fra august 2020 lægger skolerne ud, så eleverne kan blive eksperterne, der kan lære deres forældre at affaldssortere

Alle husstande og skoler i Herning Kommune skal fra 2021 sortere i fire affaldsfraktioner. Indsamlingen af affald på skolerne kommer til at ske med de samme renovationsbiler som hos husstandene.

Der skal sorteres i følgende

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Papir og pap
 • Genbrugsfraktion - formentlig bestående af metal og plast

Da der på nationalt plan arbejdes på en ensretning af affaldssortering i kommunerne, afventer vi en ny udmelding fra Miljøstyrelsen, som kan få indflydelse på den planlagte sortering i Herning Kommune. Denne udmelding forventes at komme i juni 2020.

Skolerne vil inden skolestart få tilsendt vejledningsmateriale vedrørende de fire affaldsfraktioner, hvor der tages afsæt i, hvilke typer affald der typisk findes på skolerne.

Der bliver desuden fremsendt klistermærker med piktogrammer til skraldespandene. Disse vil have samme udformning som dem, der kommer på de nye affaldsbeholdere ved husstandene.

 


Affald, genanvendelse og bæredygtighed er ikke nye emner i undervisningen, men lad den nye ordning være et afsæt til et fornyet fokus på affald, genanvendelse og bæredygtighed i årsplanlægningen.

Fire nye affaldsbeholdere bliver hen over sommeren sat op i alle klasseværelserne, og nye opdelte containere får plads udenfor. De skal gøre det nemmere at sortere affaldet og dermed hjælpe os til at genanvende nogle af alle de ressourcer, vi dagligt smider ud.

Det er oplagt at gribe anledningen og placere et undervisningsforløb om affald og dets ressourcer, når eleverne alligevel skal til at forholde sig til, hvilken affaldsbeholder de skal bruge, når de smider deres affald ud.

Her i hæftet har vi samlet undervisningsmaterialer, som både kan give inspiration til kortere og længere forløb om affald, genanvendelse og bæredygtighed. Du kan finde forløb og aktiviteter, der kan bruges i dit eget fag, eller du og dine kolleger kan finde inspiration til tværfaglige forløb eller emneuger.

På de følgende sider præsenterer vi en række undervisningsmaterialer, som du kan lade dig inspirere af til de længere forløb. Hertil kommer en oversigt over forslag til mindre aktiviteter, øvelser og film. Forløbene er opdelt efter målgrupperne indskoling, mellemtrin og udskoling


Hvordan får du som lærer konkretiseret din undervisning i FN's 17 verdensmål? Èn mulighed er at arbejde med sortering af affald samt genbrug, bæredygtighed og ressourcer. Herunder finder du et udvalg af verdensmål og delmål, som undervisningen i dette relaterer sig til.

Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund - Delmål 11.6

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.

Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion - Delmål 12.4

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Delmål 12.5

Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Delmål 12.8: Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

Nr. 13: Klimaindsats - Delmål 13.3

Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Nr. 14: Livet i havet - Delmål 14.1

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Ved hvert forløb har vi sat fokus på ét eller to relevante delmål - gå gerne selv på jagt efter flere delmål og tilhørende indikatorer på verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer. Det vigtigste er, at eleverne oplever, at de er med til at gøre en forskel og at deres hverdagshandlinger i det små har betydning i det store.

Det håber vi, dette materiale kan være med til at sætte fokus på.


Kontaktinfo

Trine Munck Skovdal
Miljøformidler
Tlf.: 20992459
Mobil: 20992459
Send e-mail til gaftm@herning.dk

Kirsten Agerlund Knudsen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288155
Send e-mail til gafka@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.