Hvis du graver ved fortov og veje

Her kan du læse, hvad du som entreprenør skal gøre i forhold til skraldemanden, når du graver ved fortove og veje.

Hvis du er entreprenør, skal du tænke over, om dit arbejde ved fortov og vej generer skraldemanden.

Du skal sikre, at skraldebilen kan køre til og fra området, og at skraldespanden kan blive hentet og bragt fra hver enkelt ejendom. 

Du kan evt. lave en aftale med renovatøren om, at de, der laver vejarbejdet, sørger for at stille beholderne frem. Renovatøren skal give dig en liste over på hvilke dage, der bliver hentet skrald.

Du kan kontakte renovatøren Melgaard på telefon 74 33 72 00

Du kan også se tømningsdage på specifikke adresser på http://affald.herning.dk/

Her kan du også tilmelde dig en SMS, så du får besked dagen før tømning.

Hvis aftalen bliver brudt

Hvis beholderne ikke er kørt frem den dag, der bliver hentet skrald, er det entreprenørens opgave at få dem kørt frem og bestille en ekstra tømning.

Regningen for den ekstra tømning sender renovatøren direkte til entreprenøren.

Prisen for ekstratømninger svarer til kommunens pris ved renovatøren.

Hvis kommunen opdager, at der ikke er tømt, bestiller kommunen ekstra tømning på entreprenørens regning.

dekorativ grafik

Kontaktinfo

Telefonisk henvendelse:

Den Grønne Linje
Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstider
Mandag: 8-16
Tirsdag - Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail