Affaldsgebyr for virksomheder

Her kan du finde information om gebyret for erhvervsaffald, og om hvordan du skal forholde dig.

Vi opkræver hvert år et mindre gebyr for erhvervsaffalds hos virksomheder i kommunen. Det er for at dække de omkostninger, der er ved at administrere erhvervsaffald. 

Det er endnu ikke vedtaget, hvad gebyret er for 2017. Det vil blive opkrævet sidst på året. 

Fritagelse

Du kan søge om fritagelse i skema under selvbetjening eller her. 

Ofte stillede spørgsmål 

Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og har produktionsenhed (P-nummer) i Herning Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr.

Det gælder dog ikke virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler.

Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-4.

Kommunen fritager dog ikke efter stk. 4 (Virksomheden har ikke en egentlig affaldsproduktion).

De kan ansøge om fritagelse

Virksomheder, der kan dokumentere en årlig omsætning under 300.000 kr.

Som udgangspunkt opgøres omsætningen for det indkomstår, som ligger 2 år før gebyråret.

For virksomheder, der ikke er momspligtige, opgøres omsætningen som lønsummen.

Kommunen kan desuden fritage virksomheder der er lukket, under konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion.

Læs mere i Affaldsbekendtgørelsen.

Ansøg om fritagelse i selvbetjeningsboksen. Husk at vedlægge det relevante dokumentation, da din ansøgning eller ikke kan behandles.

Relevant bilag kan enten være momskvitteringer for hele året, et revideret regnskab eller et ikke revideret regnskab sammen med din årsopgørelse. 

Allerede fritaget (modtager ikke faktura)

 • Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1 til Affaldsbekendtgørelsen og har 0-1 ansatte.
 • Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 9 pkt. 2 uanset antal ansatte.
 • Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9, er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning

 

Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder, som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

Kommunen har modtaget en liste fra Skat over virksomheder, der i indkomståret to år tidligere, havde en omsætning under 300.000 kr.

Listen er efter anbefaling fra Skat, blevet gennemgået af forvaltningen og de resterende virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

Som udgangspunkt gives der ikke fritagelser til ansøgninger begrundet med, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion.

De virksomheder, der jf. ovenstående er fritaget på forhånd på grund af, branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion.

Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

Inden du ansøger, vil vi råde dig til at søge svar i denne menu eller ved at læse i Affaldsbekendtgørelsen.

Det webbaserede fritagelsessystem

Inde i systemet er en række skemaer, som virksomheden skal udfylde. Der er 5 trin:

 1. Indtastning af virksomhedens P-nr., CVR-nr.
 2. Indtastning af virksomhedsoplysninger
 3. Valg af ansøgningsmuligheder (se mere nedenfor)
 4. Fritagelsesansøgning og erklæring (indtastning af oplysninger om virksomhedens affald/situation)
 5. Accepter og ansøg. Ansøgningen sendes først til Kommunen, når virksomheden klikker send. Du skal være opmærksom på, at du får en kvittering for ansøgningen, ellers er den ikke modtaget korrekt i vores system!

Der gives yderligere vejledning til indtastning af oplysninger inde i selve fritagelsessystemet.

Valg af ansøgningsmuligheder

I vores fritagelsessystem kan du vælge mellem følgende 2 muligheder (begrundelser):

 1. Omsætning under 300.000 kr.
 2. Virksomheden er ophørt m.v.

Som udgangspunkt gives der ikke fritagelse med begrundelsen "intet affald". Ligeledes gives ikke fritagelse til hjemmevirksomheder. Se afsnit "Hvem er fritaget"

Omsætning under 300.000 kr.

Virksomheder som havde en omsætning under 300.000 kr. i kalenderåret to år tidligere fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd efter oplysninger fra SKAT.

Får du en regning og var din omsætning under 300.000 kr. i 2013/2014, så ansøg om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2013 eller senere så ansøg med oplysninger om lav omsætning i 2013/2014.

Er din omsætning faldet fra 2013 til 2014, hvor omsætningen er under 300.000 kr. i 2013, så ansøg med oplysninger om omsætningen i 2013.

Lukket m.v.

Virksomheder der er lukket i indeværende år, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

Hvis virksomheden kan dokumentere, at den er lukket før udsendelse af opkrævningen eller det endnu ikke er registreret i CVR, kan der søges fritagelse under ophørt m.v.

Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

Hvad dækker det faste gebyr?

 • Kommunens administration af erhvervsaffaldsområdet herunder administration af anvisningsordninger for virksomheder.
 • regulativfastsættelse.
 • bidrag til statens affaldsdata- og regulativsystem.
 • information om erhvervsaffald.
 • konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder.
 • planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra din virksomhed. Du skal stadig betale din vognmand for at fjerne og køre dit affald til behandling.

Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør i år:

400 kr. ex moms.

Brug af genbrugspladsen

Til forskel fra tidligere betales for brug af genbrugspladsen i forhold til antal besøg.

Betaling pr. besøg 150 kr. inkl. moms.

Genbrugspladsgebyret dækker de udgifter til drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne, der kan henføres til virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig brugen af genbrugspladsen her.

Nej, men der er ændret i forhold til, hvordan det var for år tilbage.

Nu betaler man kun et lille gebyr solidarisk med alle erhvervsvirksomheder. 

Derudover betaler man for de gange, man kommer på genbrugspladsen.

I langt de fleste tilfælde er svaret ja.

Med mindre din virksomhed ved en fejl er opkrævet, selvom den har en af de branchekoder, der på forhånd er fritaget eller hvis virksomhedens omsætning er under 300.000 kr. om året.

Kommunerne er ikke forpligtet til at fritage med begrundelsen intet affald. Herning Kommune fritager som udgangspunkt ikke med denne begrundelse.

De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. Det kan være lysstofrør, el-pærer, papir eller andet som skal udskiftes eller smides væk.

Her er kommunen forpligtet til at anvise affaldet. Gebyret er bl.a. betaling for muligheden for at anvende kommunens tilbud om anvisning af, hvordan affaldet skal bortskaffes.

Gebyret er kun administrativt og dækker derfor ikke afhentning af affald.

Genbrugspladserne er et servicetilbud for både borgere og virksomheder i kommunen.

Private borgere betaler for brug af genbrugspladserne via ejendomsskattebilletten.

Der er ikke mere nogen fast opkrævning for virksomheder for at bruge genbrugspladsen. Virksomhederne skal derfor selv betale pr. gang de kommer.

Husk også, at hvis den private renovatør ikke kan finde anvisning for en bestemt affaldsfraktion, skal kommunen finde anvisning. Det er bl.a. det, du betaler for.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig til brug af genbrugspladserne her. 

Hvis din virksomhed er ophørt i indeværende år, under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, vil der blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr.

Det er alene virksomheden selv der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR.

Du er selv ansvarlig for, at oplysninger er korrekte i cvr.

Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

Kommunen får oplysninger fra CVR.

Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk

Registreringen kan ændres på letnok.dk, med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, får de først virkning ved opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

Gebyret for indeværende år skal således betales.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 5, kan du ikke klage administrativt over gebyrafgørelser.

Du kan dog søge om at få rejst Kommunens afgørelse ved en domstol, senest 6 måneder efter modtagelse af regningen.

Er du i tvivl om noget? 

Så kontakt Den Grønne Linje, eller søg svar i på denne side.

 

dekorativ grafik

Kontaktinfo

Telefonisk henvendelse:

Den Grønne Linje
Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstider
Mandag: 8-16
Tirsdag - Onsdag: 8-15
Torsdag: 8-17
Fredag: 8-12

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail