Problemaffald

Læs mere om farligt affald fra hjemmet og hvordan du kan bruge din problemaffalds kasse.

Problemaffald er det der skader miljøet, hvis det bliver blandet  sammen med vores almindelige affald.

Almindelige husstande har en kasse til problemaffald.

Har du ikke en, er du velkommen til at hente en på den lokale genbrugsplads. 

Hvis du bor i en etagebolig, så kan ejendommen have en fælles ordning for Problemaffald. Spørg viceværten hvis du er i tvivl.

Sådan bruger du din problemaffalds kasse

 • Du kan komme af med dit problemaffald to steder. I problemaffalds-kassen eller på genbrugspladsen.
 • Når kassen er fyldt, kan du få den byttet til en tom. Sæt kassen oven på en af dine beholdere på tømningsdagen. Så bliver den ombyttet. Husk at låget skal kunne lukkes.
 • Større ting, der ikke kan være i problemaffalds kassen, kan du aflevere på genbrugspladsen. Det kan være store malerbøtter, lysstofrør og oliedunke.  Husk at hver enhed max må veje 10 kg.

Du må bruge problemaffalds kassen til

Kemikalieaffald

 • Gift, olie og spraydåser
 • Maling, printer- og Blækpatroner
 • Opløsningsmidler, skrappe rengøringsmidler
 • Kosmetik

Lyskilder

 • Sparepærer
 • Halogenpærer
 • Tændspoler til lysstofrør

Småt elektronik

 • Mobiltelefoner og kameraer
 • El-værktøj
 • Elektronisk legetøj
 • Mindre husholdningsapparater og andre små el-apparater.

Batterier

Aller former for batterier i klare plastposer og fyldte batteribokse. Du kan hente en ny batteriboks på genbrugspladserne, borgerservice eller bibliotekerne.

Det må du ikke bruge kassen til

Følgende skal du aflevere på genbrugspladsen.

 • Øl- og sodavandsdåser og andre metalgenstande
 • Tomme plastflasker
 • Plastemballage og porcelæn 
Følgende skal du aflevere i pap- eller glascontainere eller på genbrugspladsen.
 • Tom papemballage og glas

Følgende skal du aflevere på apoteket

 • Medicin og kanyler
Dekorativt billede

Scor kassen - Problemaffald

Alle husstande har modtaget et brev angående problemaffalds-kassen, samt modtaget en batteriboks.

Dekorativt billedeScor kassen - Problemaffald

Gratis labels

Få gratis labels til dine beholdere, for bedre hjemmesortering.

2 affaldsbeholdereLæs om gratis labels