Sørvad Genbrugsplads

Her kan du se, hvornår der er åbent, og hvad du kan aflevere på Sørvad Genbrugsplads.

Sørvad Genbrugsplads
Tyregårdvej 7
7550 Sørvad

Døgnåben hele året

  • Pladsen er døgnåben og ubemandet fra den 20. maj 2017.
  • Pladsen er videoovervåget.

Pladsen er lukket

  •  31. december

Hvad og hvor kan jeg aflevere?

På Sørvad genbrugspladskan du aflevere:

  • brændbart affald
  • pap
  • metal
  • træ
  • haveaffald

Vi har stillet containere til pap, tøj og glas uden for pladsen. Disse typer affald kan du aflevere, når det passer dig.

Dekorativt foto

Erhvervsaffald

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig som erhvervskunde på genbrugspladsen.

lastbilErhvervsaffald